Zarząd Województwa Lubelskiego 28 lutego br. zatwierdził wyniki prac Komisji ds. rozpatrywania wniosków stypendialnych, przyznając stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego, przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2019 roku, Zarząd Województwa udzielił wsparcia finansowego twórcom z terenu naszego województwa,…

Czytaj więcej

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiła nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59. Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 19 lutego 2019 r. podjął Uchwałę Nr XXI/412/2019 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu III Kadencji. Rada powołana została na okres 4 lat, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady weszli przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych działających na terenie województwa…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy Grom Różaniec  z siedzibą w Różańcu Pierwszym złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenny Turniej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia  6 marca  2019 r. do dnia 3 kwietnia  2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu…

Czytaj więcej

Dobiegł końca czteroletni okres obowiązywania Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018 przyjętego uchwałą nr IX/129/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 8 lipca 2015 r., poz. 2216). Wzorem lat ubiegłych prosimy o pomoc w pozyskaniu danych (w formie odpowiedzi na…

Czytaj więcej

Na podstawie Uchwały Nr CXX/2362/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji             W związku z powyższym, organizacje i instytucje realizujące zadania w…

Czytaj więcej

Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/240/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341682 załącznik do Uchwały –…

Czytaj więcej

Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/239/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W załączeniu: • Uchwała Zarządu https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341670 • załącznik do…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się w 2019 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Aplikacja…

Czytaj więcej

Zespół lubelskiego Teatru im. J. Osterwy zachęca, by spędzić świąteczny wieczór Trzech Króli w towarzystwie najsłynniejszego dramaturga wszech czasów. Na ten dzień przygotowano bowiem nie lada gratkę – premierę jednej z najbardziej lubianych i najchętniej wystawianych sztuk Williama Szekspira.  Inscenizacja „Wieczoru Trzech Króli”, bo o tym utworze mowa, na scenie Teatru im. J. Osterwy pojawi…

Czytaj więcej

Departament Kultury, Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2019 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2018 zostanie przeprowadzony w miesiącu styczniu 2019 r.             Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się w 2019 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Aplikacja…

Czytaj więcej