Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2020 r.  Dnia 11 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIX/2072/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

We wtorek, 10 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się pierwsza część uroczystości wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów. W środę swoje dyplomy odbierze grupa kolejnych 500 uczniów. Łącznie w ramach dwóch programów stypendia otrzyma 1000 młodych osób ze 169 szkół na kwotę 4 milionów złotych. W roku…

Czytaj więcej

Muzeum Powstania Warszawskiego już po raz dziewiąty pragnie uhonorować osoby zaangażowane społecznie Nagrodą im. Jana Rodowicza „Anody”. W konkursie uczestniczyć mogą osoby reprezentujące różne pasje, talenty, dziedziny i zawody, wyróżniające się w pracy na rzecz innych oraz osiągnieciami w aktywności społecznej. Ludzie stanowiący przykład dla młodego pokolenia. Honorowe wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach: całokształt…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia  2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r. Zarząd…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej z siedzibą w Łukowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Świąteczny Łuków Pointfighting Cup”, które realizowane będzie od dnia 14 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że KS AR-TIG Huta Dąbrowa z siedzibą w Hucie Dąbrowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wigilijny Turniej Halowy Piłki Nożnej „Łukowska Gwiazdka Cup 2019”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fabryczny Klub Sportowy „Stal” Kraśnik z siedzibą w Kraśniku, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Zajęcia sportowe z Mikołajem dla dzieci z Zespołem Downa w grupie wsparcia, której patronuje FKS „Stal”, które realizowane będzie od dnia 14 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy „Madness Marga Puławy” z siedzibą w Puławach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wydarzenie Sportowe – V Zawodowa Gala Mieszanych Sztuk Walki w Puławach”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIII/1984/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 18 grudnia 2019 roku.…

Czytaj więcej

Dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIII/1983/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 18 grudnia 2019 roku.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kraśnik” z siedzibą w Kraśniku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Piłkarski Mikołajkowy Turniej Klas I-III”, które realizowane będzie od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Dęblińska Szkoła Sportu Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Dęblin z siedzibą w Dęblinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Dęblińska Liga Szóstek Piłkarskichw Dęblinie”, które realizowane będzie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej