Dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr VII/87/2018ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 3 stycznia 2019 roku. Informację o…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk wręczyli dziś stypendia utalentowanym uczniom z Lubelszczyzny. Województwo Lubelskie realizuje w bieżącym roku szkolnym dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. W ramach pierwszego programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 511 stypendiów uczniom szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, gimnazjów lub klas gimnazjalnych. Stypendium w…

Czytaj więcej

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” zaprasza na wystawę poświęconą Otmarowi Poźniakowi, lubelskiemu adwokatowi, uczestnikowi wojny obronnej 1939 roku, działaczowi Polskiego Państwa Podziemnego, który za swoją konspiracyjną działalność został zesłany w głąb Rosji, a po powrocie do kraju – ponownie aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Wystawa jest częścią cyklu spotkań realizowanych  w ramach projektu Generacja: niepodległa i wpisuje…

Czytaj więcej

  Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Miączyn z siedzibą w Miączynie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia 10 grudnia  2018 r. do dnia 19 grudnia  2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Publikacja książki „Madonny” Zbigniewa Jóźwika, które realizowane będzie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 16 października 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Uczniowski Klub Sportowy „Aqua” Ryki z siedzibą w Rykach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Regionalny Miting Pływacki o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego”, które realizowane będzie od dnia 6 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Bliżej Siebie” nowatorską formą rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które realizowane będzie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 4 września…

Czytaj więcej

W dniu 3 września 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów…

Czytaj więcej

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym co roku przyciąga turystów nie tylko z kraju, ale również ze świata. Dzięki licznym ekspozycjom stałym, atrakcyjnym wystawom czasowym i różnorodnej ofercie wydarzeń odgrywa w regionie ważną rolę kulturotwórczą. Jednocześnie Muzeum stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających, dostosowując swoją ofertę do współczesnych standardów muzealniczych. Misją Muzeum Nadwiślańskiego jest rozpoznać, ochronić i…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy Głuchych „Hetman” z siedzibą w Łukowie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja Wojewódzkich Turniejów Niesłyszących”, które realizowane będzie od dnia 2 września  2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2018 r.…

Czytaj więcej

Pałac w Kozłówce i pałacowe ogrody to okazja do podróży w czasie. XVIII – wieczna rezydencja kusi kolekcją malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego. Zachwyca kaplica pałacowa, wzorowana na królewskiej kaplicy w Wersalu. Muzeum zaprasza także na warsztaty dla dzieci i dorosłych, gry terenowe, koncerty i imprezy plenerowe. Kozłówka to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych.…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym, najlepsi studenci szkół wyższych z terenu naszego województwa otrzymali Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Granty w kwocie 2400 zł otrzymało 218 żaków. Studenckie Stypendia przyznawane są od 2007 roku. W obecnej, piętnastej edycji wpłynęło 239 wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów MWL. Po ich weryfikacji wydano 218 decyzji przyznających nagrody najlepszym studentom szkół…

Czytaj więcej