Zapraszamy do udziału w konkursie „Domowe pączki i faworki”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie: „Domowe pączki  i  faworki.” Uczestnicy konkursu wykonują amatorski film przedstawiający proces przygotowania domowych pączków lub faworków, który przesyłają na adres organizatorów wraz ze zdjęciem gotowych wypieków.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego i ma celu promocję dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem tradycji obchodów „tłustego czwartku”, animację lokalnej społeczności do kultywowania i upowszechniania tradycji wyrabiania pączków i faworków a ponadto wspieranie amatorskiej twórczości kulinarnej na terenie województwa lubelskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa dnia 24 lutego 2022 r. o godzinie 15.30. Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Domowe pączki i faworki” na adres e-mail: konkursy@lubelskie.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1.           Regulamin konkursu „Domowe pączki i faworki”
  2.           Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa, Załącznik nr 2 Oświadczenia                   i zgody;
  3.           Film;
  4.           Zdjęcie.

Regulamin, karta zgłoszeniowa i oświadczenia znajdują się do pobrania w załącznikach powyżej.