Uchwała w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Mapa przeglądowa przebiegu granic obwodów łowieckich Województwa Lubelskiego

Zał 1. Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich Województwa Lubelskiego

Zał. 2. Mapy topograficzne z naniesionymi granicami obwodów łowieckich

Zał. 3. Mapy topograficzne z naniesionymi terenami wyłączonymi

Zał 4. Rejestr powierzchniowy z podziałem na gminy, nadleśnictwa, powiaty

Zał 5. Zestawienie nieuwzględnionych uwag i opinii

Interaktywna mapa obwodów

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4