Projekt uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Mapa przeglądowa przebiegu granic obwodów łowieckich Województwa Lubelskiego

Zał 1. Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich Województwa Lubelskiego

Interaktywna mapa obwodów

Zał 4. Rejestr powierzchniowy z podziałem na gminy, nadleśnictwa, powiaty