Lubelskie to idealne miejsce do realizowania pasji z zakresu kultury, sztuki, ale też do kontaktu z przyrodą. Tu tradycja inspiruje młodych duchem Europejczyków do życia nowoczesnego i nastawionego na rozwój. Dla nas ekologia to naturalna konsekwencja wartości kultywowanych od pokoleń. Różnorodność krain między Roztoczem a Polesiem sprawia, że w Lubelskiem trudno się nudzić. Przyciągamy swoją…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie realizuje obecnie największy projekt z zakresu transportu kolejowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Lubelskie”. Wartość projektu to 152,9 mln zł, a czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 105,7 mln zł.   W 2017 r.…

Czytaj więcej

Począwszy od nowych trendów cyfryzacji, elektronizacji zamówień publicznych, cyberbezpieczeństwa związanego z RODO, po chmury IT czy sztuczną inteligencję – to tylko niektóre z tematów  poruszanych podczas Forum Cyfryzacji Polski Wschodniej, które obyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców i administracji samorządowej, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek medycznych oraz świata nauki i…

Czytaj więcej

Województwo lubelskie ma do rozdysponowania 700 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Wykorzystaliśmy już ponad 70 % środków zaplanowanych do wydatkowania do końca 2019 roku. Naszą dobrą pracę dostrzegł nawet Minister Rolnictwa, który w piśmie przesłanym do nas w związku ze stanem realizacji PROW 2014-2020, wyraża swoje zadowolenie z tempa wdrażania…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski doskonale radzi sobie w wykorzystaniu unijnych pieniędzy. Świadczy o tym kilka tysięcy podpisanych umów na kwotę blisko ośmiu miliardów złotych. Województwo Lubelskie jest jednym z kilku regionów w Polsce, które dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji. Rozdzielanie pieniędzy przebiega zgodnie z planem. Nie ma żadnego zagrożenia unijnych dotacji.   Kontraktacja, czyli podpisane…

Czytaj więcej

Ponad 70 uczestników zgromadziły warsztaty „Umiędzynarodowienie MŚP – wpływ projektów realizowanych w ramach Interreg Europe”, które odbyły się 9 października 2018 r.  w Brukseli w ramach 16 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Warsztaty zostały wspólnie zorganizowane przez województwo lubelskie oraz partnerów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Chorwacji oraz Węgier. Warsztaty stanowiły platformę dla czterech…

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnej edycji „Akademii Zdrowego Serca”. W ramach Akademii zorganizowano cykl spotkań „Sercowe sprawy – co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć”, podczas których pacjenci po zawale serca oraz ich bliscy mają możliwość edukacji w zakresie mechanizmów zawału, leczenia oraz dalszego postępowania po wypisie ze szpitala.…

Czytaj więcej

Modernizacja placówek i zakup nowego wyposażenia mają przyczynić się do poprawy warunków i jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim. W ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego na projekty związane ze wsparciem infrastruktury edukacyjnej przeznaczono prawie 64 miliony złotych. Dofinansowanie mogły otrzymać projekty, których celem była poprawa funkcjonowania placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego –…

Czytaj więcej

„Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła. Walczy pod sztandarem miłości bliźniego”. Autor tych słów, choć szerzej nieznany, wspaniale wpisuje się w ogólną opinię o strażakach. W badaniu European Trusted Brands wykazano, że zawodem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków wciąż jest właśnie strażak. Aż 94 % ankietowanych zadeklarowało ufność wobec tego fachu. Podobnie kształtuje się…

Czytaj więcej

W Hotelu Focus w Lublinie obyła się konferencja „Bezpieczni bez azbestu”. Celem spotkania była analiza i podsumowanie dotychczasowych doświadczeń województwa lubelskiego w zakresie usuwania azbestu, a także dyskusja nad przyszłymi planami. W konferencji wzięło udział ponad 190 przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu. To kolejny tak duży projekt, który wspiera mieszkańców naszego regionu w eliminacji azbestu.…

Czytaj więcej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych z kolejnymi 10 gminami, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. W ramach 5…

Czytaj więcej

Zapraszamy na Forum Cyfryzacji Polski Wschodniej, które odbędzie się 9 października 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Forum z uwagi na wielką wagę tematów związanych z rozwojem cyfryzacji i wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych poświęcone będzie pogłębianiu i promocji wiedzy w kontekście dalszego rozwoju i poprawy jakości świadczonych usług. W programie m.in: Cyberbezpieczeństwo związane…

Czytaj więcej