Region Lubelski, oferujący znakomite warunki do wypoczynku i relaksu w bliskim kontakcie z naturą, może być atrakcyjny dla turystów przez cały rok. Małopolski Przełom Wisły, Podlaski Przełom Bugu, Polesie, Powiśle, Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie – to tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, a w sezonie zimowym także dla narciarstwa biegowego i zjazdowego.…

Czytaj więcej

Mieszkańcy Lublina, uczniowie lubelskich szkół, przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, wojsko, harcerze i członkowie Związku Piłsudczyków oraz Związku Oficerów Rezerwy RP obchodzili w niedzielę imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego kwiaty złożył wicemarszałek  Zbigniew Wojciechowski, który przed laty stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego. Licznie przybyli na Plac…

Czytaj więcej

W czwartek, 14 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa. Wartość umowy wynosi ponad 24 mln złotych. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji we wschodniej części województwa lubelskiego. W imieniu zarządu województwa umowę podpisał członek zarządu…

Czytaj więcej

Koła Gospodyń wiejskich funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego zachęcamy do udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów” organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. A tych w Lubelskiem mamy przecież prawdziwe bogactwo! W tym ogólnopolskim konkursie reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich (drużyny składające się z maksymalnie trzech osób) przygotowują…

Czytaj więcej

Hodowcy bydła mlecznego z województwa lubelskiego od lat należą do ścisłej czołówki w Polsce. W corocznych rankingach publikowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka klasyfikowani są w pierwszej dziesiątce w szeregu kategorii, m.in. w przeciętnej wydajności z jednej krowy, wielkości stada czy zawartości białka i tłuszczu w mleku. W podsumowaniu na rok 2018 znów…

Czytaj więcej

W ramach konkursu  zostały podpisane dzisiaj kolejne umowy o dofinansowanie projektów: Miasto Puławy Wartość całkowita projektu: 25 580 533,07 Dofinansowanie UE: 1 298 752,00 Wydatki kwalifikowalne: 20 564 317,80 Celem głównym projektu pn. „Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki”  jest poprawa jakości życia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy, poprzez zapewnienie mieszkańcom tego…

Czytaj więcej

Polska Wystawa Gospodarcza, której organizatorem jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zachęca firmy do udziału poprzez załączony formularz zgłoszeniowy. Ideą przedsięwzięcia jest przedstawienie historii polskiej gospodarki na przestrzeni dziejów poprzez najważniejsze dla rozwoju Polski wydarzenia gospodarcze, sylwetki najwybitniejszych polskich wynalazców i ich dokonania oraz kluczowe osiągnięcia polskiej myśli technicznej i technologicznej. Natomiast zaprezentowanie szerokiego spektrum firm oraz branż z terenu całej Polski pozwoli ukazać znaczenie i potencjał…

Czytaj więcej

Nagranie IV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej

W sobotę, 9 marca na terenie jednostki wojskowej przy ul. Herberta 49 w Lublinie odbył się piknik wojskowy z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Wydarzenie odbyło się w formie „otwartych koszar” – każdy chętny mógł wejść na teren jednostki wojskowej. Na uczestników czekały pokazy wyszkolenia i musztry, prezentacja sprzętu i wyposażenia, koncert orkiestry…

Czytaj więcej

Dzisiaj gościem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego był Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Estonii w Polsce JE Martin Roger. W trakcie spotkania 8 marca poruszono możliwości współpracy między partnerami z Województwa Lubelskiego i Estonii. Ambasador podkreślił, że Województwo Lubelskie wydaje się być interesującym partnerem do współpracy. Nasz region jest na dobrej ścieżce rozwoju, dzięki bogatemu…

Czytaj więcej

Za nami 20. jubileuszowa gala tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego”. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 2 marca br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Tytuł „Ambasadora” przyznawany jest wybitnym osobom, instytucjom i firmom, które wniosły istotny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządów terytorialnych, organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. 

Czytaj więcej

To była imponująca – pod względem zarówno wielkości ekspozycji, jak i liczby uczestników – wystawa. Mowa o Targach Rolniczych AGRO-PARK w Lublinie, które już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń rolniczych o randze ponadregionalnej. Patronat nad tegoroczną, dwunastą już edycją targów sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego, którego podczas uroczystego otwarcia 2 marca reprezentował Członek Zarządu Województwa,…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 19 lutego 2019 r. podjął Uchwałę Nr XXI/412/2019 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu III Kadencji. Rada powołana została na okres 4 lat, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady weszli przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych działających na terenie województwa…

Czytaj więcej