W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja, której tematem były stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubelskiego. W tym roku stypendium otrzyma 289 osób (126 zawodniczek i 163 zawodników) z 53 klubów z regionu. Łączna kwota przyznanych stypendiów to ponad 866 tysięcy zł. W wideokonferencji uczestniczyli: marszałek Jarosław Stawiarski, stypendyści Wiktoria Kamela, zawodniczka MKS Cement-Gryf Chełm…

Czytaj więcej

Samorząd Województwa Lubelskiego przekazał na Ukrainę sprzęt medyczny do walki z pandemią COVID-19. Chodzi o aparaturę do obsługi punktów poboru gazów medycznych. Darowizna trafi do Lwowskiego Obwodowego Klinicznego Szpitala Infekcyjnego we Lwowie. To efekt prośby jaką do naszego województwa skierował Departament Ochrony Zdrowia Obwodowej Administracji Lwowskiej. Wartość przekazanego sprzętu to blisko 50 tysięcy złotych. W…

Czytaj więcej

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli oraz kadrę kierowniczą publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”. Cele projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w…

Czytaj więcej

Fotografia „Nadwieprzański Park Krajobrazowy” Piotra Pituchy zdobyła najwyższe uznanie jurorów i otrzymała tytuł zdjęcia marca w ramach marszałkowskiej akcji promującej lubelskie parki narodowe i krajobrazowe. Za najpiękniejsze zdjęcie miesiąca, wykonane w okolicach Wólki Łańcuchowskiej i opublikowane na Instagramie z hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy, autor otrzyma dyplom oraz kartę upominkową o wartości 500 zł ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na pasjonatów lubelskiej…

Czytaj więcej

Dnia 29 marca 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałą Nr XXIV/406/2021 Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.  Dokument Strategii opiera się na zmianie podejścia do programowania rozwoju województwa lubelskiego, w którym przyjęto model zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Określona w Strategii wizja rozwoju oraz cele strategiczne wynikają z rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców…

Czytaj więcej

To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników pszczół i przyrody mieszkających w województwie lubelskim. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy” został przedłużony do 30 kwietnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (główny organizator konkursu) zdecydował o przedłużeniu naboru w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze fakt, że przedłużający…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja, której tematem były stypendia artystyczne Marszałka Województwa Lubelskiego. W tegorocznej edycji stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami przyznano łącznie 145 osobom w wysokości 1000 złotych brutto.  W wideokonferencji uczestniczyli: marszałek Jarosław Stawiarski, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Bożena Ćwiek…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja, w trakcie której podpisano umowę na realizację projektu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 w mieście Dęblin”. Łączna wartość robót budowlanych to blisko 45 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych). Inwestycję – blisko 5 km drogi – zrealizuje firma STRABAG.…

Czytaj więcej

  Z nieukrywaną radością pragniemy poinformować, że Komisja Konkursowa wybrała Kulinarne Skarby Wielkanocy! Komisja nie miała łatwego wyboru, do konkursu wpłynęło ponad 100 zgłoszeń. Wszystkie przesłane przepisy, zdjęcia oraz prezentacje i filmy przedstawiały wysoki poziom. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, nagrodzonym zaś serdecznie gratuujemy! Poniżej lista 30 nagrodzonych Justyna Adamczuk | Żurek…

Czytaj więcej

Miło nam poinformować, że Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/407/2021 z dnia 29 marca br. przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. RSI WL 2030 jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, w części poświęconej rozwojowi badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Strategia jest efektem współpracy i zaangażowania kluczowych środowisk…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wziął dzisiaj udział w spotkaniu grupy roboczej Domu Polski Wschodniej. Podczas wideokonferencji poruszano wiele tematów, m. in. omówiono funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, projekt planu strategicznego na lata 2021-2026, oraz Program Polski Wschodniej. W tym roku Województwo Lubelskie jest koordynatorem działań wspólnych DPW. W ramach spotkania marszałek Stawiarski przedstawił…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał dziś umowy trzem Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył na ten konkurs łącznie blisko 19,5 mln zł. W konkursie przeprowadzonym w ubiegłym roku złożonych zostało 80 wniosków na łączną kwotę…

Czytaj więcej