101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. W rocznicę wydarzeń listopadowych w wielu miejscach naszego województwa odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne wojewódzkie obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Samorząd Województwa Lubelskiego reprezentował członek zarządu Sebastian Trojak. Kolejnymi punktami obchodów było uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin…

Czytaj więcej

W piątek, 8 listopada, w krużgankach klasztoru oo. dominikanów odbyła się uroczystość podsumowująca 55 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zarząd Województwa reprezentowali wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski oraz członek zarządu Sebastian Trojak. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych powstało w 1964 roku. Jego głównym zadaniem jest upowszechnianie kultury w Lublinie oraz szerzenie zamiłowania do sztuk pięknych i kształtowanie…

Czytaj więcej

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 08.30 Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski) 09.00 Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny) 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska) 11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy 11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym: Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcęuroczystości i powitanie…

Czytaj więcej

W piątek, 8 listopada br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 18. umów na wykonanie m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wymianę źródła ciepła na piece, kotły, urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE oraz na modernizację instalacji grzewczych. W ramach trzeciego i ostatniego już konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL…

Czytaj więcej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) zapraszają  do udziału w seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego pt. „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym”, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w Hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11…

Czytaj więcej

Po latach starań  w Teatrze im. J. Osterwy uruchomiona zostanie scena kameralna  – REDUTA.  Pierwszą premierą zaplanowaną w tej kultowej przestrzeni, której nazwa odwołuje się do historycznej Reduty Osterwy, będą  „Emigranci” Sławomira Mrożka. Przedstawienie odbędzie się w niedzielę (3 listopada) o 19. Reduta to pierwszy w Polsce eksperymentalny teatr-laboratorium założony przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego,…

Czytaj więcej

Wolna i niepodległa Polska to wartość wspólna wszystkich Polaków. Mówiąc o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, myśleć należy nie tylko o wydarzeniach roku 1918, lecz także o trwającym przez kolejne lata procesie odbudowy polskiej państwowości, który stał się udziałem pokoleń Polaków. Złożyły się na niego liczne przedsięwzięcia służące przywróceniu ładu i porządku publicznego, nowe inwestycje pozwalające…

Czytaj więcej

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym uruchomionym przez Ministerstwo Środowiska w dniu 24 stycznia 2018 r. Częścią BDO jest prowadzony przez marszałka województwa Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.  Zgodnie z przepisami…

Czytaj więcej

24 października 2019 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Pierre’owi Joliot, wnukowi patronki uniwersytetu. Senat UMCS postanowił nadać tytuł doktora honoris causa badaczowi za jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie biochemii, biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin. Województwo Lubelskie reprezentował Sebastian Trojak, członek zarządu Województwa Lubelskiego, który wręczył w imieniu swoim…

Czytaj więcej

Tematem przewodnim pierwszej edycji Lubelskiego Forum Turystyki był marketing i innowacyjność w budowaniu marki turystycznej. Jednak uczestnicy sygnalizowali znacznie więcej ważnych spraw branży, jak potrzebę współpracy w budowaniu sieciowych ponadlokalnych atrakcji, przyciągających do regionu gości z kraju i z zagranicy. I Lubelskie Forum Turystyki, które odbyło się w dniach 22-23 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym,…

Czytaj więcej

W poniedziałek, 21 października, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyła się konferencja prasowa z przedstawicielami drużyny Spice Gears – Team 5883, czyli młodymi mistrzami robotyki z Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. Zawodnicy już 22 października wylatują z kraju na mistrzostwa świata do Dubaju, gdzie wystąpią jako reprezentacja Polski, wśród blisko 180 innych krajowych reprezentacji.…

Czytaj więcej

W Lubelski Urząd Wojewódzki odbyło się V posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego pod przewodnictwem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka. Spotkanie było poświęcone w szczególności ASF występującemu na terenie województwa lubelskiego oraz działaniom mającym na celu zwalczanie tego niebezpiecznego dla zwierząt wirusa. Poruszono również kwestię suszy, która dotknęła lasy. Omówiono jej negatywny wpływ na środowisko roślin i zwierząt. Gościem…

Czytaj więcej