Gospodarka łowiecka obejmuje nie tylko pozyskiwanie zwierzyny w drodze polowań lub odłowów, ale także jej hodowlę i ochronę. Jest ona prowadzona na podstawie wieloletnich planów hodowlanych sporządzanych dla rejonów obejmujących sąsiadujące ze sobą obwody łowieckie o zbliżonych warunkach przyrodniczych. Teren Lubelszczyzny podzielony jest na 8 takich rejonów, w których gospodarkę łowiecką prowadzą 152 koła zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ). W województwie lubelskim działają 4 równorzędne organizacje (zarządy) okręgowe Związku.

  • w Białej Podlaskiej (powiat bialski, radzyński i parczewski);
  • w Chełmie (powiat chełmski, krasnostawski i włodawski);
  • w Lublinie (powiat lubelski, świdnicki, kraśnicki, opolski, puławski, łęczyński, lubartowski i rycki);
  • w Zamościu (powiat zamojski, biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski).

Zarządy w ramach swojej statutowej działalności prowadzą m.in. trzy strzelnice myśliwskie w: Białej Podlaskiej, Chełmie i Puławach, na których można – pod okiem instruktora – doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Malownicze tereny regionu sprzyjają też organizacji zawodów strzeleckich i konkursów pracy psów ras myśliwskich. To prawdziwa gratka dla hodowców i sympatyków zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Region podzielony jest ponadto na 331 obwodów łowieckich, z czego 62 to obwody leśne, a 9 jest wyłączonych z dzierżawy i przeznaczonych na ośrodki hodowli zwierzyny. Na terenie każdego obwodu prowadzona jest ocena liczebności zwierzyny łownej, na podstawie której możliwe jest właściwe i racjonalne gospodarowanie jej populacjami. W województwie lubelskim występuje większość z ponad 30 gatunków zwierząt prawnie uznanych za łowne. Do najważniejszych należą:

ałoś, jeleń szlachetny, daniel, sarna, dzik (zwierzyna gruba),

bzając, dziki królik, bażant, kuropatwa, dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyska, słonka, jarząbek, grzywacz (zwierzyna drobna),

clis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, norka amerykańska, szop pracz (drapieżniki).

To właśnie polowania na tę zwierzynę stanowią główną atrakcję dla zagranicznych myśliwych. Tym większą, że o walorach zwierząt łownych z terenu województwa lubelskiego świadczą liczne nagrody przyznawane za trofea podczas krajowych i międzynarodowych wystaw. W wykazie najlepszych (złotych) trofeów prowadzonym przez Polski Związek Łowiecki znalazły się m.in. trofea:

  • z saren: ustrzelone w Radzyniu Podlaskim i Puławach (wystawy w Polsce w 2003 r.),
  • z dzików: ustrzelone w Międzyrzecu (wystawa w Polsce w 2003 r.),
  • z skór wilka: ustrzelone w Janowie Lubelskim (wystawy w Polsce w 1983 i 1998 r., Brnie w 1985 r. oraz Norymberdze w 1986 r.),
  • z czaszek wilka: ustrzelone w Janowie Lubelskim (wystawy w Polsce w 1983 r., Nitrze w 1990 r., Brnie w 1985 r. oraz Norymberdze w 1986 r.).

Polowania organizowane na terenie Lubelszczyzny są jednocześnie jednym z podstawowych dochodów tutejszych kół łowieckich. Fundusze zdobyte w ten sposób przeznacza się głównie na zagospodarowanie dzierżawionych obwodów w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny – wykładanie karmy oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych.

Informacja w sprawie szacowania szkód łowieckich

Zgodne z art. 50 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) Zarząd Województwa odpowiada za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za łosie na obwodach polnych, gdzie odszkodowania za wyrządzone szkody łowieckie wypłacane są ze środków budżetu państwa.

Szacowanie szkód odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U.10.45.272), jak również stosuje się zapisy Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 12 października 2009 r., Nr XXXVI/637/09 w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa lubelskiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie.

→ Karta informacyjna
→ Wzór zgłoszenia szkody
→ Wykaz terminów