To najbardziej przyjazna środowisku produkcja rolnicza. Dzięki zastosowaniu naturalnych metod – bez agrochemii – prowadzi ona do zachowania bioróżnorodności oraz ochrony zasobów naturalnych. Wytworzona w takich warunkach żywność jest wolna od zanieczyszczeń i odznacza się wysokimi parametrami jakościowymi, pożądanymi przez coraz liczniejszą rzeszę świadomych konsumentów.

Gwarantem tej jakości – określonej odpowiednimi przepisami prawnymi – jest minister właściwy do spraw rolnictwa, który upoważnia jednostki certyfikujące do wydawania certyfikatów, a także sprawująca nad nimi nadzór Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).  Według danych IJHARS z 2015 r. województwo lubelskie zajmuje wysokie, piąte miejsce w Polsce pod względem liczby producentów ekologicznych. Już prawie dwa tysiące certyfikowanych gospodarstw w regionie (1896) nie używa chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, do nawożenia stosuje jedynie nawozy zielone i minerały dostępne w przyrodzie, a w żywieniu zwierząt – przede wszystkim własne ekologiczne pasze. Część z nich skupiła się w dwóch grupach producentów rolnych. Są to:

  • BRZOST-EKO Sp. z o.o. – grupa zrzesza 9 członków – producentów ekologicznych. Łączna powierzchnia gospodarstw członków spółki wynosi 138,12 ha. Wielkość gospodarstw waha się od 4,60 ha do 21,82 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 15,34 ha.
  • Spółdzielnia Producentów Ekologicznych B&S – grupa zrzesza 6 członków – producentów ekologicznych. Łączna powierzchnia gospodarstw członków spółki wynosi 177,97 ha. Wielkość gospodarstw waha się od 14,46 ha do 64,98 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 29,66 ha.

Na terenie województwa lubelskiego działa ponadto największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca producentów rolnych posiadających certyfikowane gospodarstwa ekologiczne – Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych oraz Stowarzyszenie „EkolLubelszczyzna”. Sztandarowym pomysłem „EkoLubelszczyzny” jest realizacja projektu „Dolina Ekologicznej Żywności”, mającego na celu zbudowanie sieci współpracy skoncentrowanej wokół ekoprodukcji rolnej i jej marketingu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie http://dolinaeko.pl.