Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowiecki oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem”