Lubelskie produkty tradycyjne

Lubelskie produkty tradycyjne

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywa w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie jest realizacja Strategii Identyfikacji i Promocji Produktów Tradycyjnych, która opiera się w głównej mierze na prowadzeniu Listy produktów tradycyjnych (LPT).

Zgodnie z Ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, do działań związanych z prowadzeniem LPT zobowiązani są:

01. marszałkowie województw, którzy przyjmują i oceniają wnioski o rejestrację produktów,

02. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będący odpowiedzialnym za koordynację działań i realizację celów opisanych w Strategii.

Podstawą wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych jest tradycja wytwarzania, wynosząca co najmniej 25 lat oraz szczególna i niepowtarzalna jakość związana z metodami produkcji, które gwarantują wyjątkowe cechy i właściwości otrzymanego wyrobu.

Korzyścią wynikającą z umieszczania wyrobów na LPT jest pokazanie konsumentom oraz producentom, jak ogromne jest bogactwo naszego regionu w zakresie produkcji tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego. Oddziaływanie zarówno na stronę popytową, jak też podażową pozwoli polskim producentom myśleć o rozwinięciu produkcji, uzyskaniu dochodów oraz skoncentrować się na dbaniu o jakość swoich wyrobów. Konsekwencją będzie możliwość rejestracji nazwy produktu jako chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności. Tylko wtedy będziemy w stanie w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza unijny system rejestracji nazw regionalnych i tradycyjnych produktów.

„Zupy z natury, tradycji i pasji”

POBIERZ PUBLIKACJĘ

 


KATALOG

„W krainie lubelskich produktów tradycyjnych”

POBIERZ KATALOG 

Zdjęcie na którym znajduje się talerz z pierogami i napisem W krainie Lubelskich produktów tradycyjnych

Katalog „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych” – wersja dostępna cyfrowo (.pdf)