Rolnictwo i obszary wiejskie

Lubelskie należy do regionów charakteryzujących się znaczącą rolą sektora rolniczego. O dogodnych warunkach do prowadzenia działalności rolniczej (głównie produkcji roślinnej) decydują przede wszystkim korzystne czynniki glebowo-klimatyczne, duży udział użytków rolnych (1455 tys. ha) oraz najwyższy w Polsce udział UR w powierzchni ogólnej (70,0%).

Potencjał przyrodniczy regionu jest znacznie korzystniejszy w porównaniu do średnich wartości w Polsce. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na który składają się: jakość gleb, warunki wodne, agroklimat i rzeźba terenu, wynosi w regionie lubelskim 74,1 pkt według skali IUNG w Puławach (w kraju 66,6 pkt) i jest jednym z trzech najwyższych w Polsce. Z tych też powodów Lubelskie jest liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych.

  • Pierwsze miejsce zapewniają nam wysokie zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych, które w 2017 r. wyniosły 225,7 tys. t (45,6% zbiorów krajowych). Województwo jest największym w Polsce producentem m.in. malin (80,7% krajowej produkcji), porzeczek ogółem (53,2%), leszczyny (51,6%) oraz agrestu (39,0%).
  • Nasz region zalicza się również do ścisłej elity największych producentów owoców z drzew (druga/trzecia pozycja w kraju). W 2017 r. sadownicy z regionu lubelskiego zebrali 350,4 tys. t produkcji krajowej (13,2% krajowej produkcji) tych owoców. W strukturze zbiorów dominują jabłka (89,6% lubelskich zbiorów).
  • Lubelskie od wielu lat utrzymuje też dominującą pozycję w produkcji roślin strączkowych jadalnych (głównie fasoli i grochu), których zbiory w 2017 r. wyniosły 65,8 tys. t (38,0% krajowej produkcji). Jesteśmy również jednym z największych dostawców zbóż (11,4% produkcji krajowej), buraka cukrowego (17,7%), warzyw gruntowych (11,0%) oraz ziemniaków (6,9%).
  •  (Na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego w Lublinie „Rolnictwo w województwie lubelskim w 2017 roku”, sierpień 2018)