Rolnictwo

Lubelskie należy do regionów charakteryzujących się znaczącą rolą sektora rolniczego. O dogodnych warunkach do prowadzenia działalności rolniczej (głównie produkcji roślinnej) decydują przede wszystkim korzystne czynniki glebowo-klimatyczne, duży udział użytków rolnych (1413 tys. ha) oraz najwyższy w Polsce udział UR w powierzchni ogólnej (70%).

Potencjał przyrodniczy regionu jest znacznie korzystniejszy w porównaniu do średnich wartości w Polsce. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na który składają się: jakość gleb, warunki wodne, agroklimat i rzeźba terenu, wynosi w regionie lubelskim 74,1 pkt według skali IUNG w Puławach (w kraju 66,6 pkt) i jest jednym z trzech najwyższych w Polsce. Z tych też powodów Lubelskie jest liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych.

  • Pierwsze miejsce zapewniają nam wysokie zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych, które w 2018 r. wyniosły 241 tys. t (41,7% zbiorów krajowych). Województwo jest największym w Polsce producentem m.in. malin (77% krajowej produkcji), porzeczek ogółem (46%), agrestu (40%) oraz leszczyny (38%). W Lubelskiem produkuje się też najwięcej w kraju roślin strączkowych jadalnych (60,2 tys. t), głównie fasoli i grochu. Stąd pochodzi aż 43,6% krajowych zbiorów tych roślin.
  • Nasz region zalicza się również do ścisłej elity największych producentów rzepaku i rzepiku, których w 2018 r. dostarczyliśmy na rynek 336 tys. t, czyli 15,3% krajowej produkcji (drugie miejsce w Polsce) oraz owoców z drzew (trzecie miejsce w Polsce). W 2018 r. sadownicy z regionu lubelskiego zebrali 648 tys. t tych owoców (13,2% zbiorów krajowych). W zdecydowanej większości (90%) były to jabłka.
  • Jesteśmy również jednym z największych dostawców zbóż (11,4% produkcji krajowej), buraków cukrowych (16,9%), warzyw gruntowych (10,7%) oraz ziemniaków (6,1%).

 

 Na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego w Lublinie
„Rolnictwo w województwie lubelskim w 2018 roku”, lipiec 2019