Umowy na projekty gospodarki wodno-ściekowej wręczone

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz członek zarządu Zdzisław Szwed wręczyli dziś 11 umów o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Łączna wartość przyznanej pomocy w powyższych projektach – w drugim naborze – to ponad 9 mln zł.

Warto przypomnieć, że w ramach II naboru – do tej pory – podpisano 97 umów o przyznanie pomocy finansowej o wartości ponad 90 mln zł. Wręczone dziś umowy dotyczą realizacji następujących projektów zgodnie z kolejnością na liście rankingowej:

 1. Gmina Ostrów Lubelski „Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii” dofinansowanie kwotą 808 763 zł.
 2. Gmina Łopiennik Górny „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia” dofinansowanie kwotą 136 890 zł.
 3. Gmina Ostrów Lubelski „Poprawa gospodarki wodnej w Rozkopaczewie” dofinansowanie kwotą 547 383 zł.
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o. o. „Uporządkowanie w Gminie Milejów w gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Antoniów, Antoniów-Kolonia, Popławy, Białka, Jaszczów-Kolonia, Górne” dofinansowanie kwotą 1 481 332 zł.
 5. Gmina Sosnowica „Rozwój społeczno-gospodarczy i turystyczny Gminy Sosnowica poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”  dofinansowanie kwotą 1 783 910 zł.
 6. Gmina Biłgoraj „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Edwardów i Brodziaki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Edwardów” dofinansowanie kwotą 2 000 000 zł.
 7. Gmina Wąwolnica „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach” dofinansowanie kwotą 746 213 zł.
 8. Gmina Uchanie „Wyposażenie ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mojsławice w urządzenia służące do zaopatrzenia w wodę” dofinansowanie kwotą 117 388 zł.
 9. Gmina Michów „Modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Michów – przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Natalin, modernizacja przepompowni wody w m. Mejznerzyn oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Anielówka – Katarzyn” dofinansowanie kwotą 1 026 585 zł.
 10. „EKOTRAW” Sp. z o.o. „Modernizacja sieci wodociągowej w ramach realizowanego planu ograniczenia poziomu ubytków wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców” dofinansowanie kwotą 331 692 zł.
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim Sp. z o. o. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w miejscowości Momoty Dolne, Gm. Janów Lubelski” dofinansowanie kwotą 238 114 zł.

Powyższe projekty zamykają listę rankingową powstałą w ramach drugiego naboru dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Tym samym, łącznie – w drugim naborze – na realizację wszystkich operacji zakwalifikowanych do finansowania Samorząd Województwa Lubelskiego udzielił wsparcia finansowego gminom oraz spółkom im podległym w wysokości 100 mln zł.

– Dodatkowe środki, które otrzymaliśmy, pozwoliły dofinansować wszystkie projekty z listy rankingowej w ramach konkursu. Cieszę się, bo to oznacza, że każda zainteresowana gmina zrealizuje planowaną inwestycję – mówił Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Gminy oraz podległe im spółki mogły liczyć na kwotę pomocy w wysokości do 2 mln zł. Program skierowany był do gmin wiejskich i miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wsparcie można było otrzymać na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” współfinansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.