Rozpoczęcie negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Rozpoczął się proces formalnych negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uczestniczył dziś w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obrady zdominowały kwestie w zakresie komunikacji, instrumentów finansowych, wsparcia dla przedsiębiorców, infrastruktury B+R czy współpracy międzynarodowej.

– Jestem przekonany, że jak najszybsze zatwierdzenie programu regionalnego otworzy drogę do ogłaszania konkursów, uruchomienia środków, wspierania beneficjentów, czyli krótko mówiąc do wspierania rozwoju naszego regionu. – mówił podczas spotkania marszałek Jarosław Stawiarski.

Warto przypomnieć, że Lubelskie jest drugim województwem w kraju pod względem alokacji na finansowanie programów regionalnych. Kwota zapisana w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-27 to ponad 2,4 mld euro.