Wirtualne lekcje Jak się masz?

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina zaprasza szkoły z obszaru objętego Programem do udziału wirtualnych lekcjach pod nazwą „Jak się masz?”. Uczniowie z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mieli okazję spotkać się na wspólnych zajęciach poświęconych różnym aspektom dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Szkoły zgłaszają się razem w ramach partnerstwa transgranicznego (tzn. klasa z Polski i klasa z Białorusi lub Ukrainy), lub lekcje dla trzech klas (z uwzględnieniem trzech krajów). Czas trwania lekcji: 45 (2 klasy) lub 60 minut (3 klasy). Językiem Programu jest angielski, ale oczywiście, jeśli będzie to konieczne, lekcje będą tłumaczone.

Organizacją lekcji zajmie się WST udostępniając ich uczestnikom linki do spotkania na platformie Zoom. Aby wziąć udział w lekcji należy znaleźć szkołę partnerską z zagranicy (Polska, Białoruś, Ukraina), wypełnić  formularz zgłoszeniowy on-line w celu zamówienia lekcji najpóźniej do 12 marca. Decyduje kolejność zgłoszeń, zaczekać na potwierdzenie ze strony WST do 22 marca oraz uzgodnić termin lekcji. Korzyścią wynikającą ze wspólnych lekcji będzie integracja młodego pokolenia z trzech krajów, rozmowa o wspólnej historii i kulturze oraz uczenie się od siebie nawzajem, jak również wzbogacenie profilu lekcji podczas ograniczeń związanych z pandemią. Po zakończeniu lekcji każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma wysokiej jakości zestaw 5 słuchawek z mikrofonem – do wykorzystania w szkole jako nagrody lub pomoc w prowadzeniu zdalnej edukacji  oraz nauce języków obcych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Ćwikłą – email agnieszka.cwikla@pbu2020.eu. tel. 782110277.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Programu.