Ocena wniosków z zakresu poprawy dostępu do kultury i sztuki zakończona!

Informujemy, że Operator Programu „Kultura”  zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach III naboru do Działania 2  „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”  finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Dofinansowanie otrzymało 17 projektów na kwotę 4,5 mln euro, co wyczerpuje w całości alokację przeznaczoną na konkurs.

Przypominamy, że głównym celem Działania 2 jest „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. Ponadto, Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogły być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele Programu.

Rekomendację do dofinansowania projektów  otrzymało 17 najwyżej ocenionych przedsięwzięć. Miło nam poinformować, że w gronie projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt z województwa lubelskiego. Projekt pt.: „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo, który jest efektem  współpracy Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo, uzyskał rekomendację do dofinansowania w kwocie 483 035,74  euro. Całkowity koszt projektu wynosi 568 277,35 EUR.

Pozostałe Projekty z listy rezerwowej będą mogły otrzymać  dofinansowanie w przypadku, gdy dostępne będą dodatkowe środki.

Więcej informacji znajdą Państwo na  stronie Programu Kultura. (link otwiera się w nowym oknie)