Druga edycja konkursu „Na tropie projektów PBU”

Z uwagi na to, że do tej pory konkursy przygotowywane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 cieszyły się dużą popularnością, w imieniu WST zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Na tropie projektów PBU”.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, filmy powinny pokazywać projekty oczami tych, dla których były/są realizowane, a więc wszystkich osób z nich korzystających. Inspiracją może być również podróż do innego regionu i odkrywanie projektów realizowanych przez innych beneficjentów.

Celem konkursu jest promowanie współpracy europejskiej poprzez pokazanie wyników projektów realizowanych na polskich, białoruskich i ukraińskich obszarach Programu PL-BY-UA 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki zostaną ogłoszone na początku czerwca 2021 r. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Programu PBU.