Od 14 do 31 stycznia, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Zasady przyznawania stypendiów zawarte…

Czytaj więcej

Zapraszamy do Teatru Osterwy, gdzie 30 grudnia odbędzie się premiera komedii „Prawda” autorstwa Floriana Zellera w reżyserii Pawła Aignera. Florian Zeller poprzez zabawną historię porusza problem zakładania masek. Obnaża naszą naturę i stawia pytanie o to, na ile jesteśmy uczciwi w miłości i czy na pewno potrafimy mówić o niej szczerze. Zeller to młody i…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego przeprowadza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego będący aktem prawa miejscowego, poddawany jest konsultacjom. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa…

Czytaj więcej

Dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr CCXXXVI/4629/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 19 stycznia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2018 r. Informację o konkursie można…

Czytaj więcej

Dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr CCXXXVI/4628/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 19 stycznia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 5 stycznia 2018 roku. Informację o…

Czytaj więcej