[vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Lubelskie produkty tradycyjne

[/vc_wp_text][vc_wp_text]Lubelskie produkty tradycyjne

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywa w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie jest realizacja Strategii Identyfikacji i Promocji Produktów Tradycyjnych, która opiera się w głównej mierze na prowadzeniu Listy produktów tradycyjnych (LPT).

Zgodnie z Ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, do działań związanych z prowadzeniem LPT zobowiązani są:

01. marszałkowie województw, którzy przyjmują i oceniają wnioski o rejestrację produktów,

02. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będący odpowiedzialnym za koordynację działań i realizację celów opisanych w Strategii.

Podstawą wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych jest tradycja wytwarzania, wynosząca co najmniej 25 lat oraz szczególna i niepowtarzalna jakość związana z metodami produkcji, które gwarantują wyjątkowe cechy i właściwości otrzymanego wyrobu.

Korzyścią wynikającą z umieszczania wyrobów na LPT jest pokazanie konsumentom oraz producentom, jak ogromne jest bogactwo naszego regionu w zakresie produkcji tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego. Oddziaływanie zarówno na stronę popytową, jak też podażową pozwoli polskim producentom myśleć o rozwinięciu produkcji, uzyskaniu dochodów oraz skoncentrować się na dbaniu o jakość swoich wyrobów. Konsekwencją będzie możliwość rejestracji nazwy produktu jako chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności. Tylko wtedy będziemy w stanie w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza unijny system rejestracji nazw regionalnych i tradycyjnych produktów.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_wp_text]

KATALOG

[/vc_wp_text][vc_separator color=”black”][vc_wp_text]

„W krainie lubelskich produktów tradycyjnych”

[/vc_wp_text][vc_btn title=”POBIERZ KATALOG” color=”danger” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.lubelskie.pl%2Finc%2Fuploads%2F2020%2F01%2FW-krainie-lubelskich-produkt%C3%B3w-tradycyjnych.pdf|title:POBIERZ%20KATALOG|target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_wp_text][/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]