Województwo Lubelskie od samego początku brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczęło szeroko zakrojoną akcję pomocy zaatakowanemu sąsiadowi. Poza wyasygnowaniem środków z własnego budżetu, Marszałek Województwa zwrócił się do zachodnich regionów partnerskich o włączenie się do akcji humanitarnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Prośba ta spotkała się z szerokim odzewem. Regiony partnerskie wpłaciły dla naszego województwa ponad 2 miliony złotych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

  • 20 000 €, Region Styria, Austria
  • 50 000 $, Stan Nevada, USA
  • 200 000 €, Prowincja Gerderland, Holandia
  • 100 000 $, Prowincja Henan, Chińska Republika Ludowa
  • 50 000 €, Region Grand Est, Francja

Do pomocy włączyły się inne regiony, na przykład Bawaria, która przesłała transport łózek polowych. Pomoc rzeczowa dotarła także z Włoch i Niemiec poprzez organizacje pozarządowe, często z polecenia władz regionalnych. Na konto bankowe wpływają także środki od indywidualnych darczyńców całego świata.

Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących w wielu częściach Ukrainy. Ukraińskie przygraniczne regiony partnerskie, jak obwód wołyński i lwowski, stały się schronieniem dla uchodźców wewnętrznych oraz pośrednikiem w przekazywaniu pomocy humanitarnej do najbardziej dotkniętych wojną miejsc. W ten sposób dary z Województwa Lubelskiego trafiły do Obwodu Wołyńskiego, Lwowskiego i Rówieńskiego, a także do Irpienia, Buczy, Kijowa, Charkowa, Czernihowa, Krzywego Rogu oraz na Zakarpacie. Łącznie przekazano 25 transportów humanitarnych oraz 11 karetek (stan na: 12.12.2022).