Przypominamy, że dzisiaj rozpoczyna się ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte PROW na lata 2014–2020. Nabór potrwa do 8 lipca 2022 r. Pomoc finansową będzie można uzyskać na inwestycje  w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków…

czytaj więcej

Informujemy, że 24 maja br. odbędzie  się seminarium z cyklu Forum Rozwoju Lokalnego. Będzie to już trzecie spotkanie online, które przed Światowym Forum Miejskim organizuje Związek Miast Polskich.  Będzie transmitowane ze Zgorzelca w godzinach 10:00-12:00. Tematem  seminarium będą finanse lokalne – ich dynamika, diagnoza obecnego stanu oraz wyzwania. Uczestnicy będą poszukiwali odpowiedzi na pytanie o wpływ na…

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że wraz z podpisaniem z końcem kwietnia br. ostatniej umowy na dofinansowanie projektu, zakończyła się kontraktacja 29 projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny. Tym samym Program Rozwój Lokalny o wartości 117,6 milionów euro, finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 15 procentowego wkładu krajowego, wkroczył w najważniejszą fazę…

czytaj więcej

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja – ogłasza „Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.  Konkurs ruszy 29 kwietnia 2022 r. i potrwa do 22 maja br. W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,…

czytaj więcej

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji „CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury – polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania”.  Konferencja jako podsumowanie wyników dwuletniego projektu, realizowanego w ramach Programu Edukacja odbędzie się 21-22 kwietnia br. w Krakowie.  Organizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie. W świetle działań wojennych temat ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny jest niezwykle…

czytaj więcej

Przedstawiciele małych i średnich miast województwa lubelskiego z Lublina, Puław, Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego, Kraśnika, Łukowa, Lubartowa i Hrubieszowa uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu EURE. Spotkanie on-line, prowadzone przez pracowników Urzędu, rozpoczęło się od zaprezentowania wizyty studyjnej w regionie galicyjskim Hiszpanii, który charakteryzuje się wyjątkowo dużym zaangażowaniem lokalnej społeczności w projekty miejskie. Swoją…

czytaj więcej

W związku z rozpoczęciem pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 (5 kwietnia – 31 maja br.), udostępniamy Państwu formularz poszukiwania partnerów tzw. Interreg Europe 2021-2027 Partner Search Form for Polish institutions. Formularz jest dodatkowym narzędziem dla polskich instytucji, opracowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa. Wypełniony formularz w wersji edytowalnej i skan podpisanego formularza proszę…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od dnia 07.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r. Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul.…

czytaj więcej

Sprzęt medyczny a postęp technologii i aspekty prawne” – seminarium oraz polsko – norweskie spotkania biznesowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Innovation Norway zapraszają do udziału w wydarzeniu „Sprzęt medyczny a postęp technologii i aspekty prawne”, które odbędzie się 24 marca 2022 r., w ramach Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w Poznaniu (sala konferencyjna…

czytaj więcej

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, działający jako beneficjent projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, zaprasza na szkolenie nt. energii geotermalnej i jej wykorzystania w ciepłownictwie.  Szkolenie odbędzie się 18-20 maja 2022 r. Beneficjentem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie realizowane jest w…

czytaj więcej

Uprzejmie zapraszamy na Krajowy Dzień Informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2022 roku w formule online, w godzinach 10:00 – 12:15. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski. W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa) oraz…

czytaj więcej