Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą broszurą projektu, w której przygotowaliśmy w pigułce informacje o efektach i korzyściach, jakie przyniosła regionom współpraca w ramach projektu BRIDGES. Miłej lektury! Broszura projektu BRIDGES.

Czytaj więcej

Dzięki środkom unijnym dwa samorządy z naszego regionu zmodernizują zdegradowane obszary miejskie. Chodzi o projekty powiatów kraśnickiego i janowskiego, które pozwolą m.in. na utworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy. Umowy na realizację tych projektów, opiewające na kwotę blisko 33 mln zł podpisali dziś Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Rolla i Wicestarosta Andrzej Cieśla…

Czytaj więcej

We wrześniu, październiku i listopadzie br. odbędzie się cykl wizyt studyjnych online organizowanych przez zagranicznych partnerów projektu SCALE UP (Interreg Europa). Pierwotnie wydarzenia miały odbyć się w formie tradycyjnych wizyt, jednak ze względu na ograniczeniami epidemiologiczne i administracyjne partnerzy projektu opracowali specjalną metodologię wizyt studyjnych online, która pozwoli na kontynuowanie projektu w nowej rzeczywistości. Wizyty…

Czytaj więcej

31 sierpnia br., w przestrzeniach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, odbyła się sesja DemoDay#3.2 w ramach Programu Unicorn Hub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sesje DemoDay#3 objęte są Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. W jego imieniu zebranych przedsiębiorców powitał wicemarszałek Michał Mulawa. W sesji kończącej 4-miesięczny program inkubacyjny zaprezentowało…

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie otrzyma blisko 1,2 mln zł dodatkowego dofinansowania na prace budowlane oraz zakup sprzętu w ramach zadań dotyczących zapobiegania, zwalczania i rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Środki pochodzą z unijnego projektu realizowanego w partnerstwie sześciu placówek medycznych z województwa, którego łączna wartość wynosi obecnie ponad 209 mln zł.…

Czytaj więcej

Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia to zadania, na które beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymają blisko 41 mln zł ze środków unijnych. Ich realizacja będzie możliwa dzięki rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. Zaznaczamy, że kwota ta pozwoli na realizację 31 projektów. 24 lipca br. Marszałek Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw  o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20. Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r.…

Czytaj więcej

Uwaga! Zmiana terminu rozpoczęcia naboru! Nabór ruszy 16 lipca br., godzina rozpoczęcia naboru pozostaje bez zmian. Już 15 lipca ruszy nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogę te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie…

Czytaj więcej

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich Kraśnik odnowi basen na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o dofinansowanie m.in. na rozbudowę pływalni oraz zakup dodatkowego wyposażenia. Umowę w tej sprawie podpisali 9 lipca Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 12 mln zł. Odnowiona pływalnia Celem…

Czytaj więcej

Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w dniu 19 czerwca 2020 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:…

Czytaj więcej

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w transgranicznym konkursie internetowym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 (ECDay). Zadanie ochrony naszej planety ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego hasłem konkursu  jest “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”. Celem jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie…

Czytaj więcej

Radzyń Podlaski zyska nowe oblicze. Planowany w mieście remont obejmie rynek oraz Pałac Potockich z dziedzińcem i infrastrukturą przynależną. Umowę umożliwiającą realizację tej inwestycji podpisali dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Wartość inwestycji to ponad 28,3 mln zł, z czego 21,5 mln pochodzi z funduszy europejskich i budżetu państwa. Projekt…

Czytaj więcej