29 października br. odbyło się I spotkanie interesariuszy projektu EURE (Program Interreg Europa 2014-2020). Przypominamy, że działania projektu opierać się będą na poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie minimalizowania produkcji odpadów, zarządzania zasobami naturalnymi oraz wprowadzania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym na terenie miast naszego województwa. Podczas spotkania przedstawiciele  miast: Lublin, Zamość, Puławy, Biała Podlaska, Tomaszów…

Czytaj więcej

W dniach 15-17 października br. w Rostocku spotkali się partnerzy projektu EmpInno Monitor S3 (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) aby kontynuować prace nad usprawnieniem wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3) w siedmiu regionach partnerskich.  Podczas spotkania zebrani zaprezentowali: – bieżący stan systemu monitorowania  RIS3, – potrzebne zmiany w systemie monitorowania RIS3, – możliwość wykorzystania rekomendacji…

Czytaj więcej

Od 5 listopada br. ruszył drugi nabór na projekty Seed Money w programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Poniżej znajdą Państwo kilka podstawowych informacji: Drugi nabór SM: dostępne środki – 1 mln euro EFRR, oraz NO środki, oraz RU/ENI środki, Budżet projektu 50 000 euro, Czas wdrażania – 12 miesięcy, Stopa dofinansowania – 85%, 15% wkład…

Czytaj więcej

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to nowy program wsparcia dla małych  i średnich przedsiębiorców. Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet Programu to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy. Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty w zakresie zielonych technologii, w obszarze wód morskich  i…

Czytaj więcej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) zapraszają  do udziału w seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego pt. „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym”, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w Hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11…

Czytaj więcej

17 października 2019 r. w LCK w Lublinie  odbyła się konferencja pn. Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu, której celem było pokazanie, że rozwijać i skalować biznes może każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy, profil i branżę, w której działa. Podczas konferencji zostały poruszone tematy takie jak: finansowanie, narzędzia i modele wsparcia…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów z małym budżetem rozpocznie się 15 listopada 2019 i zakończy 15 stycznia 2020 r. Będzie to nabór uzupełniający na mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Więcej informacji na stronie Programu. 

Czytaj więcej

9 października 2019 r. w Antwerpii w ramach TCI Global Conference odbyła się Konferencja Zamykająca Projekt Clusters3. Celem głównym projektu była poprawa polityk klastrowych, będących w kompetencjach władz regionalnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele regionów partnerskich, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Europa, Komisji Europejskiej oraz zaproszeni goście. Konferencja stanowiła nie tylko okazję do podsumowania działań…

Czytaj więcej

Ambasada USA w Warszawie wraz z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oferują program mentoringowy dla polskich uczniów szkół średnich, którzy chcą podjąć studia na uczelniach amerykańskich. Jest to bezprecedensowy i prestiżowy program, w którym polscy i amerykańscy absolwenci amerykańskich uniwersytetów (w tym stypendyści Fulbrighta) będą wspierać radą tych, którzy dopiero przygotowują się do aplikowania. Dzięki ich wsparciu…

Czytaj więcej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło komponent badań stosowanych w Programie „Badania” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. Ogłoszone zostały dwa konkursy: POLNOR i POLNOR CCS. POLNOR to konkurs główny na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze. Jego budżet wynosi blisko 50 milionów euro, z czego pojedynczy projekt może otrzymać dofinansowanie nawet do 1,5 miliona euro.…

Czytaj więcej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 18 września 2019 roku o godzinie 10:00 w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym (ul. Dobrzańskiego 3, Lublin).  W trakcie spotkania poznają Państwo: Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.…

Czytaj więcej

10-te Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (Gdańsk, 12-13.06.2019) za nami. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z Raportem podsumowującym Forum. Zwracamy także uwagę na nowy Raport dot. potencjału SUERMB i możliwych scenariuszy na przyszłość. Mamy nadzieję, że Forum SUE RMB w Gdańsku stanie się także inspiracją dla rewizji Planu Działania SUE RMB, która będzie…

Czytaj więcej