Termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, wymiana drzwi i okien, energooszczędne oświetlenie, wentylacja, montaż instalacji fotowoltaicznych – to rozwiązania, na które lubelskie firmy otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Mowa o kwocie ponad 38,5 mln zł, która pozwoli na sfinansowanie 102 projektów dotyczących Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Pierwsze umowy są już podpisane. Dzisiaj do grona…

Czytaj więcej

Inteligentne specjalizacje – termin, znany do tej pory tylko nielicznym, może stać się kluczowym dla zarówno światowej, jak i regionalnej gospodarki w dobie globalnego kryzysu spowodowanego COVID-19. Czym są owe specjalizacje, jaki wpływ mają na nasze regiony i jak nimi zarządzać w nowej perspektywie rozwoju – o tym właśnie będą rozmawiać światowej sławy specjaliści podczas…

Czytaj więcej

Małe elektrownie wodne Informujemy, że Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3 000 000 euro, tj. 12 995 700,00 zł. Geotermia głęboka Minister Klimatu…

Czytaj więcej

Wójtowie pięciu samorządów podpisali dziś z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim umowy w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki temu mieszkańcy gmin Godziszów, Batorz, Potok Wielki, Mełgiew, Rachanie oraz Wilkołaz zainstalują w swoich gospodarstwach domowych nowoczesne instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Całkowita wartość projektów wynosi prawie 23 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 10,5 mln…

Czytaj więcej

Dwa samorządy z regionu podpisały dzisiaj umowy w ramach projektów pozakonkursowych na odnowę przestrzeni miejskiej. Chodzi o projekty rewitalizacji Zamościa i Białej Podlaskiej, których łączna wartość wynosi blisko 47 mln zł (ponad 33 mln zł dofinansowania pochodzi ze środków UE). Na spotkaniu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym umowy podpisali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta…

Czytaj więcej

W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim przygotowali prezentację omawiającą wsparcie z programów pomocowych dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych, szpitali oraz rolników i osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. DO POBRANIA Wsparcie antykryzysowe – prezentacja

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się dziś uroczyste podpisanie pierwszych pięciu umów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Beneficjenci to Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Radzyń Podlaski oraz gminy Nałęczów i Parczew. Wartość dofinansowania w tych umowach z Regionalnego Programu Operacyjnego to ponad 10 mln zł. Dzięki tym środkom w gospodarstwach domowych zamontowane zostaną…

Czytaj więcej

Departament Funduszy Europejskich MSWiA – Operator Programu oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA ogłaszają otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się…

Czytaj więcej

Rezultaty projektu Rosie (Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP) zostały zaprezentowane podczas konferencji on-line w dniu 29 kwietnia br., w której udział wzięli przedstawiciele samorządów, świata nauki i przedsiębiorców. Do jednej z najważniejszych faz projektu należał etap wdrożeniowy, podczas którego 5 małych i średnich przedsiębiorstw implementowało założenia odpowiedzialnych innowacji do swojej działalności. W ich efekcie 3 przedsiębiorstwa…

Czytaj więcej

Zapoznaj się z założeniami koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji i doświadczeniami lubelskich MŚP w realizacji Programu Odpowiedzialnych Innowacji w ich firmach. Okazję do tego stanowić będzie konferencja on-line podsumowująca realizację projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP. W czasie spotkania zaprezentujemy kluczowe rezultaty projektu, w tym założenia Mapy Drogowej w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji wypracowanej w czasie spotkań…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy wymianę źródeł ciepła na urządzenia wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj więcej

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie oraz gmina Ryki otrzymają dofinansowanie unijne na termomodernizację budynków, modernizację instalacji grzewczych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Mowa o ponad 11 mln zł wsparcia, które zostanie wypłacone w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Projekty uzyskały dofinansowanie dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, który (w dniu…

Czytaj więcej