Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje webinarium „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP” oraz spotkania b2b z norweskimi i zagranicznymi firmami działającymi na rzecz strategii rozwoju „zielonych technologii”. Obydwa wydarzenia odbędą się 25 lutego 2021 r. w godzinach 9:30-17:00. Do udziału w spotkaniach zaproszone są przede wszystkim firmy zainteresowane poprawą swej efektywności i poszukujące oszczędności w…

Czytaj więcej

Już niebawem odbędzie się ogólnodostępne webinarium dotyczące energii odnawialnej w rolnictwie siedmiu regionów Europy!  Wydarzenie: Konferencja Energia odnawialna w sektorze rolnictwa w siedmiu regionach europejskich, w ramach projektu AgroRES (Programu Interreg Europa 2014-2020). Kiedy?: 25 lutego br. (czwartek) od godziny 10:00 do 13:00.  Gdzie?: Na dedykowanej stronie internetowej.  Organizator: Włoska Agencja Regionalna Lacjum ds. rozwoju i innowacji w rolnictwie…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym” na walkę z COVID-19 o blisko 5,3 mln zł. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. – Staramy się na bieżąco reagować na wszelkie potrzeby związane z walką z…

Czytaj więcej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję “Aktualizacja lokalnych planów energetycznych w procesie oddolnym – jak angażować mieszkańców do współpracy”, która odbędzie w formule on-line w dniu 25 lutego br. Konferencja jest organizowana w ramach projektu ENES-CE – Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej, w…

Czytaj więcej

Seminarium „Transformacja energetyczna polskich miast” to kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich…

Czytaj więcej

W dniu 28 stycznia 2021 r. odbyło się bilateralne spotkanie on-line w ramach projektu AgroRES (Program Interreg Europa), w którym udział wzięli przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pracownicy Departamentu Strategii i Rozwoju oraz Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL. Na rozmowę w celu omówienia bieżących działań w projekcie AgroRES, a w szczególności wstępnych wniosków…

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Otrzymane odpowiedzi pozwolą nam na przygotowanie warsztatu dla Państwa, który będzie dotyczył wybranych przez Państwa technologii Przemysłu 4.0. Organizacja warsztatu jest możliwa w ramach realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu SCALE UP, którego celem jest wzmocnienie rozwoju MŚP w dobie polityki Przemysłu 4.0 Szkolenie…

Czytaj więcej

Od 18 stycznia 2021 r. trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na realizację nowego programu regionalnego. Województwo lubelskie jest piątym regionem, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, organizacjami samorządowymi i mieszkańcami. Konsultacje online Spotkanie z województwem lubelskim otworzyła…

Czytaj więcej

Znamy kwotę jaka została przewidziana w projekcie umowy partnerstwa dla województwa lubelskiego w ramach perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Chodzi o 1,768 mld euro (ze środków UE) oraz 312 mln euro wkładu krajowego (łącznie ponad 2 mld euro), które zasili inwestycje finansowane z programu regionalnego. Będzie to drugi co do wysokości środków program w Polsce…

Czytaj więcej

Od 24 grudnia udostępniona kierowcom została obwodnica Stężycy. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wraz z przedstawicielami samorządowców i wykonawców, przeciął wstęgę na nowej drodze. Chodzi o projekt pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą…

Czytaj więcej

Informujemy, że dostępny jest nabór na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro. O dotacje mogą się starać m.in.: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia: •    Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy…

Czytaj więcej

Informujemy, że Związek Miast Polskich (ZMP) organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”– pt.:„Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST (szczebel lokalny) – narzędzie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”.  Seminarium odbędzie się 17 grudnia br. (czwartek) w godz. 10.00-13.15 na platformie ZOOM.     Podczas…

Czytaj więcej