W ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG wsparcie dla sektora kultury realizowane będzie dzięki Programowi Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.Program Kultura powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu funduszy norweskich i EOG w sektorze kultury w Polsce.Całkowity budżet Programu wynosi 88,23 mln euro. Głównym celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem…

Czytaj więcej

Ważna informacja dla zainteresowanych konkursem GRIEG w ramach Programu Badania – termin składania wniosków w konkursie został przedłużony do 28 października 2019 r. do godz. 24:00!  GRIEG to ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki konkurs na polsko-norweskie projekty badawcze, które można realizować we wszystkich dziedzinach nauk ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk…

Czytaj więcej

Projekt współpracy międzyregionalnej BRIDGES znajduje się obecnie w drugiej fazie realizacji, w której monitorujemy wdrażanie Planu Działań. Ostateczny kształt „Planu działań dla Województwa Lubelskiego”, wypracowanego w efekcie trwającej już ponad 3 lata współpracy z partnerami projektu i interesariuszami z regionu, został zatwierdzony przez Program Interreg Europa w sierpniu br. Celem Planu działań jest usprawnienie współpracy…

Czytaj więcej

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Roztoczu, utworzenie Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, popularyzacja marki „Roztocze” oraz dobre praktyki współpracy samorządów i organizacji pozarządowych były głównymi tematami konferencji odbywającej się w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Największe miasto Roztocza, Lwów, było miejscem spotkania przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy. 30 sierpnia br.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 03.10.2019 r. do 18.10.2019 r. Miejsce składania wniosków: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa…

Czytaj więcej

Od 1 sierpnia br.  Województwo Lubelskie rozpocznie realizację projektu EURE- Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020. Główny cel projektu to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej. Zakres projektu EURE wpisuje się w proces wdrażania i monitorowania Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Lubelskiego. Dziewięciu partnerów…

Czytaj więcej

W Brukseli odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020). Podczas spotkania dyskutowano głównie nad zaplanowanymi na przyszłe półrocze zadaniami, w tym najważniejszym z nich przygotowaniem  analizy ex-ante (akcja pilotażowa 1). W ramach tego zadania w ostatnich tygodniach została wypracowana ”Metodologia dla akcji pilotażowej 1” – dokument, który stanowić będzie podstawę…

Czytaj więcej

VII edycja Święta Produktu Lokalnego w Opolu Lubelskim była świetną okazją do promocji Programu Operacyjnego „RYBY”. Nic dziwnego, skoro organizator wydarzenia, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, funkcjonuje na terenach o bogatych tradycjach rybackich i aktywnie korzysta z funduszy tego programu. Tereny te znane są bowiem z krajobrazów usianych stawami hodowlanymi oraz z prężnie funkcjonującej gospodarki rybackiej.…

Czytaj więcej

We Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ENES-CE: Collaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing „local energy strategies in Central Europe”, realizowanego przez Województwo Lubelskie jako partnera,  w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. W pierwszym dniu spotkania dokonano przeglądu działań projektowych, zaprezentowanych przez partnera wiodącego projektu Gminę Forli.  Następnie przedstawiciele…

Czytaj więcej

27 czerwca 2019 roku odbyły się warsztaty dla regionalnych interesariuszy w ramach dwóch projektów: FIRECE  (Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020) oraz projektu FIRESPOL (Programu Interreg Europa 2014-2020). Wśród zebranych ekspertów znaleźli się przedstawiciele: Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska, Narodowego Banku Polskiego, Lubelskiego Parku Naukowego – Technologicznego, Urzędu Miasta Lublin, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…

Czytaj więcej

Nabór wniosków w konkursach GRIEG oraz IdeaLab ogłoszony został przez Narodowe Centrum Nauki, operatora programu „Badania”, odpowiedzialnego za badania podstawowe. GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze,…

Czytaj więcej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.  O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w…

Czytaj więcej