Prezentujemy informacje dotyczące działań podjętych dla beneficjentów oraz osób, które w czasach pandemii chcą skorzystać z Funduszy Europejskich. Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór na nową formę pomocy dla pracowników realizowaną z Funduszu Pracy, zasilanego środkami z programów RPO WL 2014-2020 oraz PO WER. Pomoc dedykowana jest dla: • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców…

Czytaj więcej

W związku z panującą sytuacją, spowodowaną epidemią COVID-19, termin składania wniosków aplikacyjnych w ramach drugiego naboru programu „Dialog społeczny – godna praca” został przesunięty na środę, 3 czerwca 2020 r. Spodziewane jest, że dzięki Programowi w Polsce zostaną osiągnięte trzy rezultaty: · Lepszy dialog społeczny i współpraca, · Lepsze wdrożenie programu godnej pracy (uczciwe i…

Czytaj więcej

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem oraz kontynuując przedstawione już komunikaty mające na celu zapewnienie wszelkich udogodnień dla obecnych i przyszłych beneficjentów, przekazujemy najnowsze informacje dotyczące kolejnych działań w ramach RPO WL. LAWP Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, chcąc przekazać niezbędne informacje dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.2, przygotowała prezentacje,…

Czytaj więcej

Informujemy, że związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Operator Programu „Rozwój Lokalny” podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku. W zależności od rozwoju sytuacji, Operator Programu nie wyklucza możliwości podjęcia dalszych kroków mających na celu zapewnienie wszystkim wnioskodawcom warunków niezbędnych do rzetelnego przygotowania wniosków aplikacyjnych (kompletnych propozycji…

Czytaj więcej

Jeśli realizujesz lub zrealizowałeś innowacyjny projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, to możesz sięgnąć po nagrodę REGIOSTARS 2020!  Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu, promującego ciekawe projekty dofinansowane z UE prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zgłoś swój projekt w jednej z 5 kategorii: Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy (Industrial Transition for…

Czytaj więcej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Chodzi o odstępstwa od dotychczasowych zasad stosowanych przy finansowaniu z UE projektów z sektora zdrowia. Z tej ścieżki korzysta właśnie Zarząd Województwa Lubelskiego, który przeznaczy…

Czytaj więcej

Nasz kraj stanął przed wielkim wyzwaniem jakim jest walka z panującą pandemią koronawirusa. Wszystkie urzędy i instytucje państwowe, w trosce o dobro mieszkańców, wprowadzają szereg rozwiązań umożliwiających załatwianie codziennych spraw przy jednoczesnym zachowaniu zasad wskazywanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów oraz osób, które chcą uzyskać wsparcie unijne, utworzyliśmy na naszej stronie internetowej (rpo.lubelskie.pl)…

Czytaj więcej

Informujemy, że Operator Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, po przeanalizowaniu sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 i uwzględnieniu ewentualnych problemów przedsiębiorców związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosków, termin zakończenia naboru w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2014-2021 ulega zmianie. Nowy termin zakończenia naboru to…

Czytaj więcej

Informujemy, że Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III edycji (MF EOG na lata 2014-2021) – Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nabory w ośmiu konkursach: 1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej – łączna kwota dofinansowania: 40 000 000…

Czytaj więcej

Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.   DO POBRANIA Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, zaprasza do udziału w seminarium bilateralnym – edycja II, realizowanym w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Seminarium odbędzie się w dniach 18 -20 marca 2020 roku we Wrocławiu. Celem spotkania jest tworzenie innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywanie…

Czytaj więcej

W dniu 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Niemce odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe: „Współtworzenie pomysłów i wizualizacja”, zorganizowane w ramach realizacji projektu ENES-CE przez Województwo Lubelskie przy współpracy z Gminą Niemce. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Niemce, przedstawiciele Rady Gminy Niemce i innych instytucji z terenu gminy m.in. Zakładu Gospodarki Komunalnej,…

Czytaj więcej