Trwa nabór na małe projekty w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Jest to nowa propozycja Programu, dedykowana w szczególności instytucjom, które wcześniej nie uczestniczyły w projektach transnarodowych. Więcej informacji oraz prezentację o małych projektach można znaleźć klikając tutaj. Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami. Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio pod adres:…

czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w III Edycji Tygodnia Makroregionalnego, organizowanego przez Komisję Europejską w dniach 7-11 marca 2022 r. Tematyka tegorocznego Tygodnia Makroregionalnego koncentruje się wokół trzech tematów: Młodzież, Europejski Zielony Ład oraz Innowacje Społeczne. Możliwy jest także aktywny udział poprzez organizację sesji tematycznej w ramach wskazanych przedziałów czasowych. Będzie to doskonała okazja zarówno do promocji…

czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Interreg Europa udostępnił na stronie programu projekty dokumentów dotyczących pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 (termin naboru: 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku): Interreg Europe first call for proposals – terms of reference  (warunki pierwszego naboru wniosków) Dokument zawiera także listę zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020, ułożoną wg obszarów tematycznych i głównych zagadnień projektów.…

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że 5 kwietnia 2022 roku w trakcie wydarzenia rocznego Europe, let’s cooperate!2022 zostanie otwarty pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 (zakończenie planuje się 31 maja 2022). Trwa rejestracja na wydarzenie. W trakcie spotkania będzie można, między innymi, wysłuchać oraz skonsultować się z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa, wirtualnie spotkać się…

czytaj więcej

Informujemy, że rozpoczyna się nowy cykl seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Będą one poświęcone przygotowaniu polskich miast do udziału w 11. Światowym Forum Miejskim (WUF11), odbywającym się po raz pierwszy w Polsce, w Katowicach, 26-30 czerwca 2022 roku. Pierwsze seminarium online inaugurujące ten cykl – odbędzie się 11 lutego 2022 r. ze studia w Katowicach (w…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), poinformował w dniu dzisiejszym o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania…

czytaj więcej

Zgodnie z informacją  przekazaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  w perspektywie 2021-2027 współpraca transgraniczna na wschodniej granicy Polski i tym samym zewnętrznej granicy UE będzie kontynuowana w ramach dwustronnego Programu Polska-Ukraina. Dotychczasowa, trójstronna formuła współpracy z udziałem Polski, Ukrainy i Białorusi nie jest obecnie możliwa. Program będzie gotowy na dołączenie Białorusi na późniejszym etapie…

czytaj więcej

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nową edycję konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Wnioskodawcami w powyższym konkursie mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioski przyjmowane będą od 1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem generatora, który zostanie uruchomiony w dniu uruchomienia naboru. Konkurs „Innowacje…

czytaj więcej

Informujemy, że ze względu na wzrost zakażeń nową odmianą koronawirusa omikron, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zmieniły termin wydarzenia „Morski dialog polsko-norweski”. Seminarium i business mixer odbędą się 5 kwietnia 2022 r. w związku z targami Nor-shipping w Lillestrøm (Norwegia) 4-7 kwietnia 2022 r. Przypominamy, że  seminarium jest przeznaczone dla polskich i norweskich…

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia – Operator Programu „Zdrowie” – zaprasza na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie na pilotaż modeli telemedycznych w ramach Programu Zdrowie Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Szkolenie odbędzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 11.00. Do udziału w nim zaproszeni są przedstawiciele potencjalnych beneficjentów.…

czytaj więcej

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszamy do udziału w seminarium informacyjnym na temat 1. naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027, które odbędzie się online 19 stycznia br. w godzinach 10:00-12:30. Pierwszy nabór projektów trwa do 23 lutego br. Program wspiera wymianę doświadczeń i rozwijanie zdolności między podmiotami publicznymi i prywatnymi z różnych państw…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od dnia 07.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r. Miejsce składania wniosków: Departament Rolnictwa i…

czytaj więcej