Kolejni przedsiębiorcy podpisali dzisiaj umowy na otrzymanie wsparcia, mającego na celu przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know-how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Umowy z beneficjentami w obecności Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego podpisała Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak. Kwota, jaką obecnie LAWP wypłaci 90 firmom…

Czytaj więcej

Kolejnych 10 beneficjentów zainwestuje w kształcenie zawodowe. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski pogratulował podpisanych umów. Mowa o projektach, w ramach których uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać z nowych form nauczania, dostosowanych do wymagań rynku pracy. Projekty dla szkół zawodowych W konkursie ogłoszonym w 2019 roku złożonych zostało 46 wniosków na łączną kwotę blisko…

Czytaj więcej

20 października 2020 r. Rada Regionalna Północnej Karelii, będzie gospodarzem II  międzyregionalnego spotkania partnerów projektu AgroRES, którego partnerem jest także Województwo Lubelskie. Ze względu na zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 spotkanie odbędzie się on-line, dzięki czemu mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką  inwestycji i projektów z dziedziny energii odnawialnej w sektorze rolnictwa i na obszarach…

Czytaj więcej

W kolejnym numerze biuletynu informacyjnego projektu ENES-CE (Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020), tym razem również w polskiej wersji językowej, regiony i gminy partnerskie dzielą się swoimi doświadczeniami z ostatnich kilku miesięcy wdrażania projektu, który był szczególnym dla wszystkich czasem w związku z ogłoszeniem pandemii. Jak partnerzy projektu dostosowali się do nowych okoliczności i jakie działania…

Czytaj więcej

Konkurs Small Grant Scheme (SGS) stanowi część Programu „Badania stosowane”, finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. Celem programu jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, gdzie udział kobiet jest najmniejszy, w szczególności w stosowanych naukach technicznych. Nabór wniosków będzie trwał do 11 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie mogą uzyskać dwuletnie projekty badawcze w zakresie takich…

Czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Niemce w dniu 15 września br. po raz drugi spotkali się interesariusze projektu ENES-CE, który Województwo Lubelskie realizuje we współpracy z Gminą Niemce w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Spotkanie miało charakter warsztatowy i uczestniczyli w nim przedstawiciele Gminy Niemce: Z- ca Wójta Gminy Niemce, pracownicy Urzędu Gminy Niemce, Radny Gminy Niemce…

Czytaj więcej

W Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie oddano dziś do użytku pawilon szpitalny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego. Cały projekt kosztował ponad 24,6 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosiło 85% tej kwoty. Resztę środków pokryto z budżetu województwa i budżetu państwa. – Cieszę…

Czytaj więcej

Dzięki funduszom europejskim w Lublinie powstanie nowoczesny dworzec, który stanie się centrum komunikacyjnym regionu. Inwestycja powstanie pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową. Dzisiaj władze miasta i Województwa Lubelskiego podpisały umowę o dofinansowanie tej inwestycji. Dokument sygnowali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Wartość projektu to około 300 mln zł, z…

Czytaj więcej

Dzięki funduszom europejskim szkoły z naszego regionu postawią na kształcenie zawodowe. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście podpisał z siedmioma beneficjentami pierwsze umowy na realizację takich inwestycji. W ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe z RPO WL wsparcie uzyskało w sumie 31 projektów. Dofinansowanie z UE wyniosło w nich niemal 81,7 mln zł. Dofinansowanie projektów,…

Czytaj więcej

Osiem parafii z województwa lubelskiego zainwestuje ponad 18,5 mln zł w prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w zabytkowych kościołach oraz w jednej cerkwi. Dziś Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście wręczył umowy duchownym z Kraśnika, Radzynia Podlaskiego, Drelowa, Tuchowicza, Puchaczowa, Tomaszowa Lubelskiego oraz Lublina. Wykonanie tych inwestycji będzie możliwe dzięki wsparciu ponad 12,7 mln zł…

Czytaj więcej

Centra kultury, kościoły, cerkwie, parki, świetlice wiejskie czy zbiorniki wodne zyskają nowy blask dzięki wsparciu funduszy europejskich. Mowa o 41 projektach opiewających na kwotę nieco ponad 82,6 mln zł, które zakładają remonty i prace budowlane w zabytkach oraz instytucjach kultury. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał pierwsze sześć umów z beneficjentami na realizację tych zadań. Zwiększenie…

Czytaj więcej

Inwestycje w działania wspierające transformację przemysłową ku zielonej gospodarce, to jedno z wyzwań na poziomie światowym. 16 września br. roku odbędzie się konferencja on-line pt. „Bardziej zielone MŚP dla stabilnego środowiska. Instrumenty polityki w celu wsparcia niskoemisyjnej transformacji gospodarczej Europy Środkowej”, przedstawiająca rezultaty projektu FIRECE. Projekt FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest od 3 lat…

Czytaj więcej