Lubelskie – wspólnie dla pszczół

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się dziś uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Pod listem inicjującym akcję „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz mediów.

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby wspólnie promować pszczelarstwo. Chcemy mówić o znaczeniu pszczoły dla gospodarki, środowiska i człowieka przekonywał Sebastian Trojak.

W ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” planowane jest przeprowadzenie w 2020 roku, a także w latach następnych szeregu wydarzeń i akcji, które obejmą:

 • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,
 • działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,
 • współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych.

 

LIST INTENCYJNY

w sprawie prowadzenia wspólnych działań
na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły
dla środowiska i człowieka

My, niżej podpisani,

świadomi ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich, mających decydujące znaczenie dla: 

 • bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,
 • zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu,
 • zwiększenia wydajności roślin,
 • środowiska życia człowieka i zwiększania wartość jego dochodów,

 

działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń
w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa,

 

deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

 

Sygnatariusze Listu:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 3. Starostwo Powiatowe w Lublinie
 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
 8. Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 9. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
 12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 13. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 15. Kuratorium Oświaty w Lublinie
 16. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
 17. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 18. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
 19. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Reg.
 20. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
 21. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Lublin
 22. Lubelska Izba Rolnicza
 23. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 24. Związek Sadowników RP
 25. Muzeum Wsi Lubelskiej
 26. Centrum Spotkania Kultur
 27. Biowet Puławy Sp. z o.o.
 28. Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” w Lublinie
 29. Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.
 30. Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” (Lubartowska 77)
 31. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie
 32. Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie
 33. Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim
 34. Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich
 35. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
 36. Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka”
 37. Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej
 38. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
 39. Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
 40. Radio Lublin SA
 41. Kurier Lubelski
 42. Dziennik Wschodni
 43. Akademickie Radio Centrum UMCS
 44. Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski

 

galeriaGALERIA