Lubelskie – wspólnie dla pszczół

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się dziś uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Pod listem inicjującym akcję „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz mediów.

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby wspólnie promować pszczelarstwo. Chcemy mówić o znaczeniu pszczoły dla gospodarki, środowiska i człowieka przekonywał Sebastian Trojak.

W ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” planowane jest przeprowadzenie w 2020 roku, a także w latach następnych szeregu wydarzeń i akcji, które obejmą:

  • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,
  • działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,
  • współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych.

 

LIST INTENCYJNY

w sprawie prowadzenia wspólnych działań
na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły
dla środowiska i człowieka

My, niżej podpisani,

świadomi ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich, mających decydujące znaczenie dla: 

  • bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,
  • zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu,
  • zwiększenia wydajności roślin,
  • środowiska życia człowieka i zwiększania wartość jego dochodów,

 

działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń
w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa,

 

deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

 

Sygnatariusze Listu (w kolejności alfabetycznej):

Lp.  
1.    Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
2.    Starostwo Powiatowe w Lublinie
3.    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

4.    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

5.    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach

 

7.    Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach

 

8.    Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
9.    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
10.           Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
11.           Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
12.           Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

 

13.           Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
14.           Kuratorium Oświaty w Lublinie
15.           Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
16.           Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
17.           Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

 

18.           Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Reg.

 

19.           Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

 

20.           Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Lublin

 

21.           Lubelska Izba Rolnicza
22.           Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

 

23.           Związek Sadowników RP
24.           Muzeum Wsi Lubelskiej

 

25.           Centrum Spotkania Kultur

 

26.           Biowet Puławy Sp. z o.o.

 

27.           Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” w Lublinie

 

28.           Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.

 

29.           Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” (Lubartowska 77)
30.           Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie

 

31.           Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

 

32.           Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim

 

33.           Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich

 

34.           Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”

 

35.           Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka”

 

36.           Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej
37.           Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Pszczelej Woli
 
38.           Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
39.           Radio Lublin SA

 

40.           Kurier Lubelski
41.           Dziennik Wschodni

 

42.           Akademickie Radio Centrum UMCS      

 

43.           Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski

 

 

galeriaGALERIA