Informujemy, że 30.04.2021 r. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił siódmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych oraz krajowych systemów jakości.

Unijne systemy jakości obejmują:

 • gwarantowane tradycyjne specjalności;
 • chronione nazwy pochodzenia;
 • chronione oznaczenie geograficzne;
 • rolnictwo ekologiczne;
 • ochrona nazw pochodzenia i oznaczenia geograficzne wyrobów winiarskich.

Krajowe systemy jakości obejmują:

 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program” (QMP);
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
 • Integrowaną Produkcję Roślin (IP).

Termin składania wniosków to 21.05.2021 r. – 01.07.2021 r.

Szczegółowe informacje:

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogłoszenie o VII naborze 3.1 PROW 2014-2020