Ile maku i konopi w 2020 roku?

816,72 ha dla maku niskomorfinowego oraz 16 209 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2020 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) Sejmik Województwa Lubelskiego, po przeprowadzeniu konsultacji, określa w uchwale areały i rejonizację upraw maku i konopi włóknistych, mając na względzie:

  • zagrożenie narkomanią,
  • zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw,
  • tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Powierzchnię upraw oraz ich rejonizację w naszym województwie w 2020 roku ustalono w oparciu o propozycje uzyskane z poszczególnych urzędów gmin na podstawie zgłoszeń rolników oraz informacji wpływających od podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku lub konopi. Wymienione areały nie są obligujące, mogą zostać wykorzystane w dowolnej wielkości, jednak wyznaczają limit, do którego właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent mogą udzielać pozwoleń plantatorom.

Na Państwa opinie w sprawie proponowanych powierzchni i rejonizacji upraw czekamy w terminie od 2 do 9 grudnia 2019 r.

do-pobraniaDO POBRANIA