Spotkanie dotyczące wykorzystania narzędzia SmartRadar

W dniu 10 listopada br. z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyło się zdalne spotkanie regionów w celu wypracowania ustaleń w zakresie dostosowania narzędzia SmartRadar do potrzeb monitorowania inteligentnych specjalizacji.

Omówione zostały potrzeby użytkowników związane z funkcjonowaniem narzędzia i zasilaniem danymi, a także zaprezentowano instruktaż korzystania z narzędzia SmartRadar, co ma szczególne znaczenie dla prawidłowego monitorowania inteligentnych specjalizacji.

SmartRadar jest cennym narzędziem służącym porównywaniu danych w procesie monitorowania inteligentnych specjalizacji zarówno na poziomie krajowym i regionalnym.

Więcej informacji o narzędziu SmartRadar na stronie internetowej (link otwiera się w nowym oknie)