Do sześciu szpitali podlegających pod Samorząd Województwa Lubelskiego trafi 96,862 mln zł z RPO WL na lata 2014-2020. Projekt ma na celu poprawę efektywności działalności podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także…

Czytaj więcej

Pod koniec 2019 roku będziemy mogli odwiedzić zrewitalizowany Park Ludowy w Lublinie. Umowę, na podstawie której miasto Lublin otrzyma na ten cel 15,399 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, podpisali dzisiaj marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Zaplanowane cele projektu rewitalizacji to ochrona bioróżnorodności, odnowa zasobów…

Czytaj więcej

Ponad rok trwały prace nad rozbudową 14,5 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 846. Wczoraj w miejscowości Bończa uroczyście otworzono wyremontowany fragment. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 45,836 mln zł z czego 40,654 mln zł pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20. – Jest to już drugi remont na tej trasie w ostatnich latach.…

Czytaj więcej

Blisko 50 mln zł dofinansowania otrzyma miasto Zamość na realizację 6 umów w ramach RPO WL na lata 2014-20. Umowy umożliwiające uruchomienie środków podpisali Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego i Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. – Dzięki dobrej współpracy samorządu województwa z samorządami miejskimi możemy dzisiaj podpisać kolejne umowy na dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj więcej

Blisko 28 milionów złotych otrzymają miasto Dęblin, powiat rycki oraz gmina Baranów. Dotacje zostały przyznane w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowy z przedstawicielami tych samorządów popisał dzisiaj wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta. – Realizacja założonych celów w tych projektach pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych samorządów lokalnych.  Projekty będą realizowane…

Czytaj więcej