W sierpniu 2018 roku ruszy drugi nabór wniosków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Będzie to nabór na mikroprojekty czyli projekty o charakterze miękkim m.in. wydarzenia kulturowe, artystyczne, sportowe, edukacyjne, promujące historię i dziedzictwo naturalne – wydarzenia wspierające współpracę przygraniczną. Więcej informacji na stronie Programu. 

Czytaj więcej

Przypomina zegarek, a jej najważniejszą funkcją jest ratowanie człowieka. Przekonał się o tym 68-letni pan Krzysztof z gminy Wilkołaz, któremu niewielka opaska z dużym, czerwonym guzikiem właśnie ocaliła życie. Możliwe, że jeszcze w tym roku podobne urządzenia trafią do starszych i samotnych mieszkańców każdego powiatu w województwie lubelskim.  O panu Krzysztofie zrobiło się głośno kilka…

Czytaj więcej

W Tallinnie 4 i 5 czerwca  odbędzie się 9. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Głównymi tematami dyskusji ma być poprawa efektywności wdrażania Strategii w nowym okresie finansowania (tj. po 2020 roku) oraz jej potencjalne powiązania z polityką spójności. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach dotyczących stanu ekosystemu morskiego, budowy silnej gospodarki cyfrowej w…

Czytaj więcej

Prawie 368 tys. zł to kwota dofinansowania, która trafi do Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Inwestycja poprawi warunki integracji międzypokoleniowej oraz przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego.    Całkowity koszt operacji to prawie 578 tys. zł. Obecnie Miejski Dom Kultury prowadzi liczne zajęcia z zakresu kultury. Dzięki pozyskanym środkom lokalna społeczność będzie miała szanse poszerzać swoje zainteresowania…

Czytaj więcej

Zapraszamy na Forum Innowacji pod tytułem: ZDROWA ŻYWNOŚĆ A JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE realizowane w ramach projektu EmpInno (Interreg Regiona morza Bałtyckiego 2014-2020). Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia (piątek) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ulicy Artura Grottgera 2, w Sali konferencyjnej na I piętrze. Tematem przewodnim forum będzie zdrowa żywność w oparciu o produkcję roślinną. Spotkanie…

Czytaj więcej

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zrealizuje projekt, dzięki któremu przeprowadzone zostaną działania związane z modernizacją i wyposażeniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie w gminie Ułęż i dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi również  stworzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej, wyznaczenie i oznaczenie szlaku turystycznego oraz utworzenie planów ochrony dla kazimierskiego, nadwieprzańskiego i szczebrzeszyńskiego parku krajobrazowego. Wczoraj w…

Czytaj więcej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 kwietnia. Spotkanie poświęcone jest ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca 2018 roku). Szczegółowe informacje są dostępne w załączonym programie. Zapraszamy do rejestracji. Udział jest bezpłatny! Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji. W…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym 5 kwietnia odbędzie się konferencja poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań w zakresie rewitalizacji podejmowanych przez podmioty z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie skierowane jest do wszystkich gmin województwa lubelskiego, zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne. Celem konferencji jest m. in. zaprezentowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród gmin, których programy zostały wpisane do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa…

Czytaj więcej

13 i 14 marca w Belfaście w Irlandii Północnej odbyło się VI spotkanie partnerów projektu CLUSTERS3. Organizatorami tego wydarzenia były dwie instytucje partnerskie: Invest in Northern Ireland oraz Department for the Economy. Pierwszego dnia spotkania odbyła się konferencja poświęcona tematyce zwiększania innowacyjności oraz budowania zdolności organizacyjnej klastrów. – Powszechnie wiadomo, że bycie członkiem klastra daje…

Czytaj więcej

6 i 7 marca w Bolonii odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu FIRECE – Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon energy transition in Central Europe (Program Interreg Europa Środkowa). Przypomnijmy, że w ramach projektu FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest partnerem, przy wsparciu władz regionalnych, agencji energetycznych i regionalnych agencji finansowych zostaną opracowane i…

Czytaj więcej

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza szkoły z obszaru kwalifikowanego Programu do wzięcia udziału w Konkursie Edukacyjnym w ramach Europejskiego Dnia Współpracy 2018. Zgłoszenia w ramach Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji EC Day 2018 mogą składać szkoły z terenów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Nowością w obecnej edycji jest możliwość uczestniczenia w konkursie szkół…

Czytaj więcej

VII spotkanie partnerów projektu EmpInno (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) za nami. Tym razem partnerzy projektu spotkali się w Taru (Estonia) gdzie rozmawiali na temat wspierania przedsiębiorczości, zapoznali się z Regionalnymi Strategiami Innowacji Regionu Południowej Estonii oraz regionu Gävleborg (Szwecja). Dużo czasu poświęcono dyskusjom na temat włączenia wszystkich interesariuszy w regionie w ekosystem innowacji,…

Czytaj więcej