Serdecznie zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia lekcji dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych. Konspekty lekcji wraz z załącznikami przygotowało Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (partner kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”) wspólnie z nauczycielami  biologii i przyrody pod opieką merytoryczną Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Lekcje przeprowadzone z wykorzystaniem poniższych materiałów w atrakcyjny sposób dostarczą uczniom merytorycznej wiedzy o różnorodności owadów zapylających, ich roli i znaczeniu dla bioróżnorodności oraz produkcji żywności.

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Logo Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin