Wszystkich amatorów przyrody (i fotografii) – zarówno dorosłych, jak i tych najmłodszych – zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym na najlepszą fotografię przyrodniczą z regionu lubelskiego pt. „Kierunek lubelskie krajobrazy”. Dla autorów najciekawszych prac przygotowaliśmy nagrody o łącznej wartości ponad dwudziestu tysięcy złotych! Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony…

czytaj więcej

W ostatni dzień czerwca do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zawitali niezwykli goście – zwycięzcy konkursu plastycznego „Jak mogę pomóc pszczołom?”, by z rąk organizatorów odebrać zasłużone nagrody i dyplomy. Małych artystów przywitali: członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak (inicjator akcji), wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…

czytaj więcej

Nareszcie nadszedł czas na podanie wyników konkursu plastycznego „Jak mogę pomóc pszczołom?”, który wystartował na początku maja br. Laureatów poznaliśmy 5 czerwca podczas konferencji prasowej transmitowanej na żywo na facebookowym profilu kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Pełną listę laureatów publikujemy poniżej. W piątkowej konferencji udział wzięli organizatorzy, partnerzy i fundatorzy konkursowych nagród specjalnych. Przypomnijmy,…

czytaj więcej

Informujemy, że termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za 2019 rok został ponownie wydłużony. Zmianę terminów wprowadza przyjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nowe terminy składania sprawozdań za 2019 r. wprowadzone w ustawie o odpadach (Dz.U. 2020…

czytaj więcej

Czas nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, dlatego dla młodych mieszkańców naszego regionu mamy specjalne „domowe” zadanie. Dzieci przedszkolne i uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego gorąco zachęcamy do poznania zwyczajów pszczół i udziału w konkursie plastycznym „Jak mogę pomóc pszczołom?”. Poproście rodziców, aby poczytali Wam o tych małych owadach, a…

czytaj więcej

Apel o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie realizacji prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin, to najnowsza inicjatywa partnerów kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz pszczół zwracają się z nim do rolników i sadowników z województwa lubelskiego, podkreślając, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej…

czytaj więcej

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań (o których mowa w art.…

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że spotkania konsultacyjne planowane na dzień 12 marca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, mające na celu prezentację projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia programów ochrony powietrza dla aglomeracji lubelskiej i – oddzielnie – strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego  PM10 i PM2,5 oraz docelowego…

czytaj więcej

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, które zakładają ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń pochodzących z niskich źródeł – domowych kominów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu do zapoznania się z dokumentami oraz do zgłaszania uwag. Konsultacje dotyczą: „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”…

czytaj więcej

5 marca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji z zakresu gospodarowania odpadami! Do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zobowiązani są: prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów /art. 10 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z…

czytaj więcej

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapraszamy do konsultacji projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Uwagi i opinie do projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego można zgłaszać w dniach 2-23 marca…

czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się dziś uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Pod listem inicjującym akcję „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz…

czytaj więcej