Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia – Operator Programu „Zdrowie” – zaprasza na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie na pilotaż modeli telemedycznych w ramach Programu Zdrowie Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Szkolenie odbędzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 11.00. Do udziału w nim zaproszeni są przedstawiciele potencjalnych beneficjentów.…

czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwałę Nr CCCXXII/5664/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami…

czytaj więcej

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór na dofinansowanie projektów pilotażowych na przetestowanie modeli telemedycznych opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. W konkursie mogą brać udział szpitale ponadregionalne i instytuty badawcze w partnerstwie z podmiotami leczniczymi świadczącymi opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.   Przedmiotem naboru wniosków jest wybór Beneficjentów,…

czytaj więcej

W dniach 18-24 listopada 2021 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i ma na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony…

czytaj więcej

Informujemy, że 2 listopada 2021 r. Operator Programu Zdrowie – Ministerstwo Zdrowia – podpisało umowę pn. „Zmniejszenie dysproporcji zdrowotnych w programach szczepień i racjonalnym stosowaniu antybiotyków w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w Polsce”. Beneficjentem inicjatywy jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, natomiast ze strony norweskiej realizację zadań powierzono Norweskiemu Dyrektoriatowi ds. Zdrowia oraz Norweskiemu Instytutowi ds. Zdrowia…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573); ustawa z dnia 23 maja…

czytaj więcej

Podstawa prawna konsultacji. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573); ustawa z dnia 23 maja…

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że 20 października 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się konferencja „Profilaktyka i telemedycyna w ochronie zdrowia – Program „Zdrowie” organizowana przez Ministerstwo Zdrowia, które pełni funkcję Operatora i Beneficjenta projektów predefiniowanych Programu „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego  na lata 2014-2021. Celem konferencji, która odbędzie się  w…

czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 14 września 2021 r. uchwałę Nr CCXCVI/5194/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi…

czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 7 września 2021 r. uchwałę Nr CCXCIV/5171/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem…

czytaj więcej

Klaster Lubelska Medycyna zaprasza do udziału w konferencji hybrydowej -„LubTech-Digital Health 2021” dedykowanej cyfrowemu zdrowiu, która odbędzie się już 8 września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Głównymi organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Inicjatywa konferencji powstała w środowisku Klastra Lubelska Medycyna – największego klastra w…

czytaj więcej

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwały o unieważnieniu konkursu ofert na wybór w roku 2021 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”, Zarząd Województwa Lubelskiego ponownie ogłasza konkurs na wybór realizatora…

czytaj więcej