Przedmiotem konsultacji była uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej. Omówienie przebiegu konsultacji. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu…

Czytaj więcej

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ rozpoczęło cykl filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii”. Każdy z 10 odcinków dotyczy właściwych zachowań w różnych obszarach codziennego życia w dobie COVID-19. Zaproszeni do projektu eksperci odpowiadają na najczęściej zadawane pytania : jak bezpiecznie się leczyć, gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania, gdzie szukać wiarygodnych i opartych na dowodach…

Czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że Samorząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru realizatorów następujących programów polityki  zdrowotnej. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Program skierowany jest do dzieci od 2 do 5 roku życia zamieszkałych na terenie województwa…

Czytaj więcej

Centrum e-Zdrowie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dostępne w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Na stronie Projektu dostępny jest już harmonogram szkoleń do końca 2020 roku. Szkolenia dedykowane są…

Czytaj więcej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w…

Czytaj więcej

Fundacja Urszuli Jaworskiej przy współpracy sektora prywatnego i publicznego w tym Ministerstwa Zdrowia, stworzyła projekt pod nazwą Pacjent w badaniach klinicznych, który został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju i Rzecznika Praw Pacjenta.  Celem projektu jest dostarczenie pacjentom i ich rodzinom  rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat badań klinicznych, standardów, zasad i wymagań dotyczących procesu przystępowania do…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc…

Czytaj więcej

W związku z Akcją Społeczną „Koronawirus 2020” zorganizowaną przez Biuro Organizacyjne i Programowe Akcji przy Fundacji Centrum Art-Plus w Krakowie, dotyczącą profilaktyki i działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się epidemii choroby COVID -19 prezentujemy dwa krótkie filmy informacyjne dotyczące walki z epidemią COVID-19, wywołaną przez SARS CoV-2.    

Czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie uruchamiają telefoniczne porady psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne. Potrzebujący pomocy i wsparcia mogą kontaktować się z psychologami od poniedziałku 23 marca br. Ostatnie doświadczenia, jakie nas jako społeczeństwo dotykają, możemy z całą pewnością określić jako sytuację kryzysową. Kryzys następuje wtedy, gdy…

Czytaj więcej

W związku z odnotowaną na świecie (w tym także z potwierdzonym przypadkiem w Polsce) serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCoV, przedstawiamy podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016 – 2021”. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są nadal jednym z problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025”. Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Streptococcus pneumoniae jest najczęstszym patogenem wywołującym zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych…

Czytaj więcej