Kamień węgielny wmurowany! W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu rozpoczęły się pracę przy rozbudowie Oddziału Kardiologicznego. Otwarty został również zmodernizowany Zakład Rehabilitacji. SPSW w Zamościu jest jednym z najlepszych w Polsce. Przyjeżdżają tu pacjenci nie tylko z ościennych województw ale również z całego kraju. Właśnie z myślą o pacjentach…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCXCIV/5838/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. przyjął Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2018-2022.  Cele i zadania nałożone na samorządy województw wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022  CEL GŁÓWNY Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.  …

Czytaj więcej

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej powstał pierwszy w tej części kraju innowacyjny Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital”, w którym świadczymy opiekę stacjonarną i domową dla osób starszych i przewlekle chorych. Nazwa projektu – „Domowy Szpital” ma podwójne znaczenie. Pierwsze to takie, że oprócz fachowej opieki medycznej pacjenci znajdą u nas warunki zbliżone do…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy sprawozdanie – Radecznica Sprawozdanie z konsultacji – Radecznica

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia ogłasza  piąty konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Europejskich finansujący projekty dotyczące profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca. Konkurs kierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii.  Najważniejsze założenia konkursu to: aktywna profilaktyka – porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, identyfikacja…

Czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy   Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego…

Czytaj więcej

Szpital chełmski szpital zakończył realizację projektu „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”. Wartość projektu wyniosła 2 245 029,47 zł., z czego 85% zostało sfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaś 15% z budżetu Województwa Lubelskiego. –…

Czytaj więcej

Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 1.Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450); 2)    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej…

Czytaj więcej

 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie  Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej  Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia chorób, takich…

Czytaj więcej