Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Lubelskiego do:

  • dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;
  • występowania do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez Policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, jeżeli osoba chora psychicznie odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia

w roku 2022 jest

lek. med. Sylwia Raszczepkin.

Dane do korespondencji z upoważnionym lekarzem:

  • nr prawa wykonywania zawodu: 1891801
  • tel. do kontaktu 82 562-31-23, 82 562-33-82
  • e-mail: sylwia.raszczepkin@szpital.chelm.pl 

Podstawa prawna:

  1. art. 18 ust 3 i 10 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz.685).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. 2018 poz. 2459).