Mapy potrzeb zdrowotnych to dokumenty określające potrzeby zdrowotne poszczególnych regionów i całego kraju. Zebrano w nich dane demograficzne i epidemiologiczne, dane dotyczące realizowanych świadczeń, a także wykorzystania zasobów kadrowych i sprzętowych. Na ich podstawie sporządzana jest prognoza przyszłych potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych dla poszczególnych województw i całego kraju.

Od 2019 roku mapy nie będą się już ukazywały w dotychczasowej formie wielostronicowych dokumentów. Kolejne aktualizacje analiz będą publikowane wyłącznie na ogólnodostępnej platformie cyfrowej BASiW.

W latach 2015 – 2018 Ministerstwo Zdrowia opracowało następujące mapy potrzeb zdrowotnych:

  • mapy w zakresie lecznictwa szpitalnego – opublikowane w 2016 i 2018 roku;
  • mapy w zakresie onkologii – opublikowane w 2015 i 2017 roku;
  • mapy w zakresie kardiologii – opublikowane w 2015 i 2017 roku;
  • mapy dla 30 grup chorób – opublikowane w 2017 i 2018 roku.

Mapy onkologiczne, kardiologiczne i dla 30 grup chorób obejmują trzy obszary analiz:

  • lecznictwo zamknięte (uwzględniające szpitale, hospicja, opiekę długoterminową, świadczenia odrębnie kontraktowane, świadczenia wysokospecjalistyczne),
  • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) – świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – ASDK),
  • podstawową opiekę zdrowotną (POZ).

Mapy w zakresie lecznictwa szpitalnego analizują stan i wykorzystanie zasobów tylko według oddziałów szpitalnych.

Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa lubelskiego dostępne są pod następującym adresem: http://mpz.mz.gov.pl/mapa/mapy/woj-lubelskie/