Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (regionalne i ogólnopolska) zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia i są dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-leczenie-szpitalne/