18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia…

Czytaj więcej

To ukłucie nie boli. Przeciwnie, dla szpitali powiatowych jest jak kroplówka dodająca sił. Na remonty oddziałów, nowy sprzęt medyczny i likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami do lecznic trafi niemal 83 mln zł. Władze województwa podzieliły właśnie środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego między szpitale powiatowe. Dofinansowanie dostało 17 placówek służby zdrowia. Chodzi o blisko…

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnej edycji „Akademii Zdrowego Serca”. W ramach Akademii zorganizowano cykl spotkań „Sercowe sprawy – co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć”, podczas których pacjenci po zawale serca oraz ich bliscy mają możliwość edukacji w zakresie mechanizmów zawału, leczenia oraz dalszego postępowania po wypisie ze szpitala.…

Czytaj więcej

Wczoraj marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podpisał umowę na projkt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”, którego wartość całkowita wynosi blisko 1,3 mln zł (z czego 1,1 mln zł to dofinansowanie z UE). Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach…

Czytaj więcej

Kamień węgielny wmurowany! W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu rozpoczęły się pracę przy rozbudowie Oddziału Kardiologicznego. Otwarty został również zmodernizowany Zakład Rehabilitacji. SPSW w Zamościu jest jednym z najlepszych w Polsce. Przyjeżdżają tu pacjenci nie tylko z ościennych województw ale również z całego kraju. Właśnie z myślą o pacjentach…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCXCIV/5838/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. przyjął Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2018-2022.  Cele i zadania nałożone na samorządy województw wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022  CEL GŁÓWNY Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.  …

Czytaj więcej

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej powstał pierwszy w tej części kraju innowacyjny Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital”, w którym świadczymy opiekę stacjonarną i domową dla osób starszych i przewlekle chorych. Nazwa projektu – „Domowy Szpital” ma podwójne znaczenie. Pierwsze to takie, że oprócz fachowej opieki medycznej pacjenci znajdą u nas warunki zbliżone do…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy sprawozdanie – Radecznica Sprawozdanie z konsultacji – Radecznica

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia ogłasza  piąty konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Europejskich finansujący projekty dotyczące profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca. Konkurs kierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii.  Najważniejsze założenia konkursu to: aktywna profilaktyka – porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, identyfikacja…

Czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy   Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego…

Czytaj więcej

Szpital chełmski szpital zakończył realizację projektu „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”. Wartość projektu wyniosła 2 245 029,47 zł., z czego 85% zostało sfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaś 15% z budżetu Województwa Lubelskiego. –…

Czytaj więcej

Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w…

Czytaj więcej