Szpital chełmski szpital zakończył realizację projektu „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”. Wartość projektu wyniosła 2 245 029,47 zł., z czego 85% zostało sfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaś 15% z budżetu Województwa Lubelskiego. –…

Czytaj więcej

Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 1.Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450); 2)    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej…

Czytaj więcej

 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie  Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej  Podstawa prawna konsultacji. 1)    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia chorób, takich…

Czytaj więcej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 6 marca 2018 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi…

Czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 27 lutego 2018 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej…

Czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej oraz Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując postanowienia Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”. Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstanie dolegliwości bólowych spowodowane…

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uruchomił dodatkową pracownię tomografii komputerowej i rentgenowskiej, która znajduje się w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych. Pracownia została wyposażona w wysokiej klasy tomograf komputerowy 16-rzędowy oraz aparat RTG o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Zakup aparatu RTG z ramieniem C był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa…

Czytaj więcej

Do sześciu szpitali podlegających pod Samorząd Województwa Lubelskiego trafi 96,862 mln zł z RPO WL na lata 2014-2020. Projekt ma na celu poprawę efektywności działalności podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także…

Czytaj więcej