Profilaktyka chorób kręgosłupa – konkurs ofert Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)” Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji…

Czytaj więcej

OCENA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.), lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez…

Czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…

Czytaj więcej

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach W tym roku już po raz dwunasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas…

Czytaj więcej

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest  kampania edukacyjna  „Ciąża bez alkoholu.” Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.  Szczegółowe informacje…

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy 19 czerwca (środa) do udziału w Wakacyjnej Wojewódzkiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która odbędzie się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4, Sala Kolumnowa. Rejestracja w godz. 8.30-14.00. W zbiórce krwi może wziąć udział każdy zdrowy i pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych wraz z dowodem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Suchowoli.  Pełny tekst dostępny TUTAJ.

Czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 kwietnia 2019 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu…

Czytaj więcej

Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce…

Czytaj więcej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w terenowych akcjach poboru krwi.  Krew ratuje życie, jest darem konkretnych, bezinteresownych, pomocnych ludzi. Czasem dobra wola może zaważyć na czyimś istnieniu. Oddanie krwi to tylko krótka chwila, a ma moc ocalenia drugiego człowieka.  Jeśli tak niewiele oznacza tak wiele, to warto to czynić!…

Czytaj więcej

Mobilna opieka medyczna jest nowością w województwie lubelskim. Jednak 135 osób biorących udział w projekcie „Czerwony guzik życia” jest najlepszym przykładem, że środki unijne przeznaczone na ten cel były strzałem w dziesiątkę. Uratowała życie Przypomina zegarek, a jej najważniejszą funkcją jest ratowanie człowieka. Przekonał się o tym 68-letni mieszkaniec z gminy Wilkołaz, któremu niewielka opaska…

Czytaj więcej