W Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej realizowany jest benchmarking podległych jednostek. Benchmarking można zdefiniować jako proces poszukiwania najlepszych metod, pomysłów albo procedur u innych, służący usprawnieniu działania określonej instytucji. Nie jest to jednak naśladownictwo. Benchmarking polega raczej ma twórczym odtworzeniu najlepszych praktyk zakładów tak by osiągnąć jak najlepsze wyniki u siebie i stale podnosić jakość świadczonych usług. W Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zostało opracowane narzędzie wspierające zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej oparte na metodzie benchmarkingu. Pozwala ono w sposób precyzyjny ustalić źródła problemów finansowych jednostek oraz wskazać obszary, które z różnych przyczyn wymagają poprawy ich funkcjonowania. Departament Zdrowia rozwija i udoskonala tę metodę, by jeszcze szybciej reagować na zmieniające się warunki w lubelskiej ochronie zdrowia.