Leki 75+
 Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

  1. wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia),
  2.  recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”,
  3. wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych leków dla seniorów