Wyniki konkursu „Co zawdzięczam pszczołom?”

Znamy już wyniki konkursu plastycznego „Co zawdzięczam pszczołom?”, który wystartował pod koniec marca br. Laureatów głównych poznaliśmy w niedzielę 30 maja podczas „Miodobrania w Pszczelej Woli”, uroczystego rozpoczęcia sezonu pszczelarskiego na Lubelszczyźnie. Pełną listę laureatów oraz prac plastycznych publikujemy poniżej.

W niedzielnym spotkaniu na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli udział wzięli przedstawiciele instytucji, związków pszczelarskich, specjaliści oraz pasjonaci pszczelarstwa. W trakcie wydarzenia mogliśmy dowiedzieć się jak powstaje miód, jakie są jego rodzaje i właściwości. Nie zabrakło też ciekawostek o innych produktach pszczelich. Zaproszeni goście przybliżyli nam również znaczenie pszczół dla środowiska oraz ich rolę w procesie zapylania roślin w kontekście ochrony bioróżnorodności. Zaprezentowano także udostępniany przez Powiat Lubelski – Inkubator Pszczelarstwa. To pierwsze takie na Lubelszczyźnie (i w Polsce) miejsce, w którym pszczelarze, korzystając z bogato wyposażonej linii technologicznej, mogą dokonać przetwórstwa miodów własnej produkcji. W „Miodobraniu w Pszczelej Woli” udział wzięli Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, wójt gminy Strzyżewice Barbara Zdybel, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, wicedyrektor ZSR CKZ w Pszczelej Woli Magdalena Pielecka-Szafruga, wiceprezes Związku Sadowników RP Tomasz Solis, a także prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różyński oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Zbigniew Janusz Jankiewicz.

Punktem kulminacyjnym „Miodobrania w Pszczelej Woli” było rozdanie nagród laureatom głównym konkursu plastycznego. W tej uroczystości udział wzięli organizatorzy, partnerzy i fundatorzy konkursowych nagród dodatkowych. Przypomnijmy, że razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, którego na spotkaniu reprezentował członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, konkurs współorganizowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie (reprezentowane przez wicekuratora oświaty Eugeniusza Pelaka) oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (reprezentowany przez kierownika ośrodka zamiejscowego w Chełmie Pawła Łapińskiego). W gronie fundatorów nagród dodatkowych znaleźli się: Lubelski Urząd Wojewódzki (reprezentowany przez dyrektora generalnego Agatę Grulę), Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie (reprezentowany przez prezesa zarządu Sławomira Padowskiego), Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

Tak znaczna liczba osób – i instytucji – biorących udział w organizacji konkursu dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa lubelskiego pozwoliła nam nagrodzić aż stu sześciu młodych artystów, chociaż nie ulega wątpliwości, że uznanie i nagrody należą się wszystkim uczestnikom.

Warto wiedzieć, że w dniach 22 marca – 4 maja do Urzędu Marszałkowskiego spłynęło łącznie 1109 prac plastycznych, z czego 1011 spełniło regulaminowe wymagania, a więc przyszło w terminie oraz miało charakter przestrzenny płaski. Ostatecznie do oceny jurorów zakwalifikowało się 665 prac w grupie wiekowej I-III szkół podstawowych, a także 346 prac przedszkolaków.

Dla komisji konkursowej wybór najlepszych z nich stanowił nie lada wyzwanie. Obradując zdalnie w dniach 19 – 26 maja w dziewięcioosobowym składzie, jurorzy zgodnie orzekli, że również w tym roku poziom merytoryczny oraz artystyczny zgłoszonych prac był bardzo wysoki.

Laureatami konkursu plastycznego „Co zawdzięczam pszczołom?” zostali:

w I grupie wiekowej (dzieci przedszkolne)

I miejsce: Wiktoria Skorniewska, 6 lat, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

II miejsce: Zofia Kostrubiec, 6 lat, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

III miejsce: Jakub Soból, 6 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

w II grupie wiekowej (uczniowie klas I-III SP)

I miejsce: Agata Piekarska, II klasa, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

II miejsce: Jagoda Danił, II klasa, Szkoła Podstawowa w Sernikach

III miejsce: Mikołaj Kołodziej, III klasa, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

Jurorzy przyznali również sto regulaminowych wyróżnień (po pięćdziesiąt w każdej z kategorii konkursowych).

Jesteśmy zgodni, że nagrody należą się wszystkim spośród 1109 uczestników, którzy starannie i z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali swoje prace, i którym serdecznie za to dziękujemy. Każdy z nich otrzyma od organizatorów dyplom uznania, a także tytuł „Przyjaciela Pszczół”.

Fotorelację z „Miodobrania w Pszczelej Woli”, a także zdjęcia wszystkich nagrodzonych stu sześciu prac będzie można znaleźć na facebookowej stronie kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

DO POBRANIA: