Ważne terminy dla „korzystających ze środowiska”

Korzystasz ze środowiska, czyli np. wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza albo zarządzasz składowiskiem odpadów? Jeśli tak, pamiętaj o zbliżających się terminach sprawozdawczych.

Przypominamy, że podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek:

  • przedłożenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska w 2020 r. – w terminie do końca marca 2021 r. w przypadku:
  1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji określonej w raporcie do Krajowej Bazy);
  2. otrzymania uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  3. składowania odpadów na składowisku.

Bliższe informacje na ten temat uzyskasz w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL w Lublinie pod następującymi numerami telefonów:

81 44 16 518 i 81 44 16 715 – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
81 44 16 536 – składowanie odpadów,

oraz w poszczególnych filiach Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z właściwością miejscową:

Filia w Białej Podlaskiej: 83 343 80 45, 83 343 58 44 (w. 346), 
Filia w Chełmie:
82 563 02 08 (w. 368) lub 81 47 81 368,
Filia w Zamościu: 84 639 31 34 (w. 387 lub w. 388) lub 81 47 81 387 i 81 47 81 388.

Informacje o stawkach opłat, a także druki do pobrania znajdziesz Biuletynu Informacjo Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do korzystania z darmowego programu EKOPŁATNIK, który służy do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.