Sportowe stypendia przyznane – wyróżniliśmy 327 osób!

Ponad 320 sportowców z terenu naszego województwa otrzymało stypendia sportowe ufundowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Łączna suma przyznanych nagród to prawie 870 tys. zł.

Celem realizowanego przez Województwo Lubelskie programu stypendialnego dla sportowców z terenu województwa lubelskiego jest udzielenie wsparcia finansowego szczególnie młodym i perspektywicznym sportowcom uprawiającym sporty i konkurencje olimpijskie oraz paraolimpijskie w początkowych latach ich sportowej kariery.

Głównym kryterium warunkującym przyznanie stypendium jest osiągnięty wynik sportowy, tj. zdobyte miejsca medalowe w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych sportu młodzieżowego tj. młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych (kadetów) oraz seniorów (do 27 lat, pod warunkiem członkostwa w kadrze narodowej seniorów, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem polskiego związku sportowego), a także uprawianie sportu olimpijskiego lub paraolimpijskiego.

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił 327 zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportowe, którzy otrzymali nagrody na łączną kwotę 868.050 zł.

Największą liczbę miejsc medalowych, za które przyznano stypendium sportowe uzyskali odpowiednio zawodnicy z klubów:

  • Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin – 41,
  • Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” – 41,
  • Klub Sportowy „Budowlani” Lublin – 27,
  • Klub Sportowy „Agros” Zamość – 22,
  • MKS „Cement-Gryf” Chełm – 19.

Największą ilość medali zdobyli natomiast zawodnicy reprezentujący sekcje zapaśniczą  – 56, pływacką – 44, lekkiej atletyki – 39, piłki nożnej – 33, podnoszenia ciężarów – 32 oraz rugby – 27.

do-pobraniaDO POBRANIA

Stypendia sportowe 2018 – wg klasyfikacji klubowej (zdobyte miejsca medalowe ogółem)

Stypendia sportowe 2018 – tabela dyscyplin

galeriaGALERIA