Najlepsi studenci z województwa lubelskiego

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym, najlepsi studenci szkół wyższych z terenu naszego województwa otrzymali Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Granty w kwocie 2400 zł otrzymało 218 żaków.

Studenckie Stypendia przyznawane są od 2007 roku. W obecnej, piętnastej edycji wpłynęło 239 wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów MWL. Po ich weryfikacji wydano 218 decyzji przyznających nagrody najlepszym studentom szkół wyższych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także wykazali się dodatkowymi osiągnięciami m.in. w pracy w kole naukowym, działalności popularnonaukowej, pracy naukowo-badawczej,  wyróżnieniami za pracę artystyczną, wyróżnieniami sportowymi oraz za działalność w wolontariacie.

Stypendia przyznane są na okres 8 miesięcy, tj. od stycznia 2018 r. do sierpnia bieżącego roku, w wysokości 300 zł brutto miesięcznie. Łącznie województwo lubelskie na wypłatę nagród przeznaczyło 521 400 zł brutto. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu województwa.

Stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego w 2018 roku wywodzą się z 14 różnych uczelni m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spośród wszystkich osób, które otrzymały stypendia naukowe, najwięcej uczy się na lubelskich uczelniach: UMCS – 65 studentów; Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 58 studentów; Uniwersytet Przyrodniczy – 38 studentów.

galeriaGALERIA