W dniu 1 września 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągających niższe wyniki edukacyjne w skali województwa lubelskiego.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2016/2017 kontynuują naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (poza szkołami dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r., w kwocie 400 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyznanych zostanie 530 stypendiów w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017″ oraz 232 stypendia w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście lub przez placówkę pocztową w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w formie elektronicznej na adres http://liboi.lubelskie.pl w terminie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r.

 Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy, wykaz szkół, których uczniowie mogą ubiegać się o stypendia, wymagane dokumenty, instrukcje itp., znajdują się na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1313 oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 516, tel. (81) 47 81 459, (81) 44 16 709 lub (81) 44 16 716.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami programów stypendialnych oraz do składania wniosków o przyznanie stypendium.