Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty. W tym dniu w sposób szczególny dziękujemy osobom, które mają wpływ na edukację, ponieważ „Takie będą Rzeczypospolite jakie jej młodzieży chowanie” wypowiedział te słowa Jan Zamoyski (1542–1605) polski polityk, mąż stanu, kanclerz wielki koronny i hetman wielki koronny.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Oświaty i całej Społeczności Szkolnej – składamy serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, trud i poświęcenie włożone w edukację, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, za odkrywanie prawdy i kształtowanie postaw.

Szczególne słowa podziękowania za codzienną pracę  na rzecz rozwoju kształcenia w zawodach medycznych i pracy socjalnej kierujemy do dyrektorów i nauczycieli szkół policealnych oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Dzięki Państwa zaangażowaniu nasze szkoły policealne i jedyne w województwie  kolegium są kuźnią wysoko wykwalifikowanych kadr gotowych do podjęcia pracy w szpitalach oraz innych placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wszystkim pracownikom oświaty życzymy zadowolenia z pracy, poczucia ważności wykonywanego zawodu i realizowanych zadań oraz wdzięczności tych, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście autorytetem.

W tym szczególnym dniu jest także czas na uhonorowanie nagrodami osób szczególnie wyróżniających się w pracy zawodowej.

Nagrody dla nauczycieli

Nagrodami Marszałka Województwa Lubelskiego w 2020 roku zostało uhonorowanych 13 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Nagrodzeni to:

 • Wiesława Czapla,
 • Joanna Kraczkowska,
 • Anna Kula-Lubaszewska,
 • Katarzyna Laskowska,
 • Dorota Mach,
 • Wioletta Osika-Wiśniewska,
 • Anna Sołtyszewska,
 • Ewa Barbara Szpinda,
 • Piotr Szymański,
 • Małgorzata Szyszkowska,
 • Lidia Mariola Tokarczyk,
 • Barbara Rzeszutko,
 • Renata Zielińska.