Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL

Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym był głównym przedmiotem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2022 r.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które poprowadził Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Mirosław Mosakowski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Paweł Matras – Dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Szulowskiego Posła na Sejm RP; prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk – Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach; Małgorzata Bąk – Główny Księgowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach; prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach; prof. Monika Szymańska-Czerwińska – Przewodnicząca NSZZ „Wspólne Dobro” przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach; Mirosława Kmiecik – Przewodnicząca NSZZ Pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach; Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału Puławy Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”; Wojciech Kozdruń – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” – Państwowy Instytut Weterynaryjny; Wiesław Grzegorczyk – Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni; Andrzej Ryl – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach; Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z ramienia OPZZ.

Głównym punktem posiedzenia był konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym. Temat został skierowany pod obrady SZR ds., Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL przez Prezydium WRDS WL w dniu 8 kwietnia br. W dyskusji zabrali głos przedstawiciele każdej ze stron konfliktu, przedstawiając stan i skalę problemów w Instytucie. Po wysłuchaniu stron konfliktu oraz gości biorących udział w obradach członkowie Zespołu podjęli się wypracowania stanowiska w procedowanym temacie.