Projekty międzynarodowe realizowane przez Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością.

Obecnie LCBI realizuje dwa projekty: EmpInno Monitor S3 oraz ELISE.