Projekty międzynarodowe realizowane przez Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością.