Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO)

Istotą procesu przedsiębiorczego odkrywania jest ciągłe poszukiwanie kreatywnych rozwiązań dla już istniejących i nowo pojawiających się problemów, oparte na kombinacji zasobów i partnerów, podejmowaniu ryzyka, eksperymentowaniu i realizacji nowych pomysłów wzdłuż istniejących i nowych łańcuchów wartości, nasycanie rynków innowacjami, a w efekcie – generowanie wzrostu i wartościowych miejsc pracy.