Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia RSI (skan pdf)

Ewaluacja ex-ante systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Raport monitoringowy 2022 RSI WL 2030