Krajobrazowe zdjęcie września wybrane!

Poranki w Lubelskiem są urzekające! Potwierdzili to jurorzy akcji instagramowej „Kierunek lubelskie krajobrazy”, którzy już trzy razy w 2022 roku na zdjęcie miesiąca wybrali pejzaże z brzaskiem w roli głównej. Tak było i w ostatnim głosowaniu. Tytuł zdjęcia września przypadł fotografii Artura Wasilaka pt. „Jesienny wschód słońca nad doliną Wieprza”. Za uchwycenie tego niezwykłego krajobrazu w kadrze, jego autor otrzyma kartę upominkową o wartości 500 zł i szansę na nagrodę za zdjęcie roku o wartości 1500 zł. Trofea dla wszystkich laureatów akcji ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Co wiemy o zdjęciu pana Artura? Zostało wykonane nad ranem 8 września w okolicach Łańcuchowa na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Jak sama nazwa wskazuje, największą wartość przyrodniczą występującej tu flory ma zachowana w naturalnym stanie dolina rzeki Wieprz z meandrami, zakolami i starorzeczami, ale także liczne, położone w jej obrębie, rozległe obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska i doły potorfowe. To właśnie tutaj występują wartościowe zbiorowiska roślinności torfowiskowej, szuwarowej i wodnej, a także łęgi i olsy. Więcej informacji na temat Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego atrakcji przyrodniczych i turystycznych znajduje się na stronie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych pod adresem parki.lubelskie.pl.

Panu Arturowi serdecznie gratulujemy wygranej, a wszystkich miłośników przyrody i przyrodniczej fotografii zachęcamy do udziału w akcji, w której do rozdania mamy jeszcze trzy nagrody za zdjęcie miesiąca. Waszym zadaniem jest wykonanie fotografii ukazującej w oryginalny sposób niepowtarzalne piękno przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie Roztoczańskiego Parku NarodowegoPoleskiego Parku Narodowego, jednego z siedemnastu parków krajobrazowych lub jednego z siedemnastu obszarów chronionego krajobrazu zlokalizowanych w granicach województwa lubelskiego.

Nie wiecie, czy teren, na którym jesteście, leży w granicach któregoś z tych obszarów? Łatwo sprawdzicie to w geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zaznaczając w legendzie odpowiednie opcje.

O naszej akcji i jej szczegółowych zasadach dowiecie się z zakładki kampanii „Lubelskie spotkania z przyrodą”.

galeriaGALERIA