Województwo Lubelskie podsumowuje – 6 spotkanie LGI w ramach projektu AgroRES

Lokalna Grupa Interesariuszy projektu AgroRES spotkała się by podsumować I fazę projektu, którego główny cel to zachęcenie do produkcji energii z OZE na terenach wiejskich i rolniczych.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Miasta Lublin Wydział Energii i Klimatu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Po słowach wstępu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicielka świata naukowego UP w Lublinie zaprezentowała obrazową prezentację na temat dobrych praktyk odwiedzanych podczas wizyt studyjnych w Irlandii i Włoch oraz ich potencjalnego wpływu na nasz region. Ponadto przedstawiony został perspektywiczny Plan Działań Województwa Lubelskiego zakładający wdrożenia rozwiązań projektu AgroRES do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz utworzenia punktu konsultacyjnego w zakresie OZE na terenach wiejskich i rolniczych. Dotychczasowa współpraca zainteresowanych stron doprowadziła nas do wniosków o wysokim potencjale województwa pod względem zasobów naturalnych oraz technologicznych oraz o potrzebie dalszych działań edukacyjnych w tym zakresie.

 Ważnym punktem programu była wizyta w Gospodarstwie rybackim „Pstrąg Pustelnia”, gdzie uczestnicy zapoznali się z oryginalną w naszym regionie, ze względu na branżę, dobrą praktyką tj. z instalacjami paneli fotowoltaicznych na dachach budynków gospodarczych. Ten jeden z dziesięciu lubelskich akcentów powstałego, międzynarodowego Podręcznika Dobrych Praktyk jest punktem wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby promującej miejscowe smaki restauracji i sklepu. Instalacje o mocy 30 i 35 kWp, obniżając koszty utrzymania, podniosły konkurencyjność podtrzymującego od lat tradycję gospodarstwa.