Przedłużenie konkursu dot. produkcji pelletu

Minister Klimatu i Środowiska zadecydował o przedłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach  konkursu pt. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Nowy termin to 31 marca 2021 r. godz. 15:00 (zmiana z 29 stycznia 2021 r.)

Konkurs ten daje szanse gminom oraz spółkom komunalnym na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie NFOŚiGW