W dniu 15 września 2019 r. podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Łęcznej Doradcy Energetyczni udzielali konsultacji na temat rządowych programów dofinansowujących zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Dotyczyło to następujących programów: Program „Mój prąd” skierowany do gospodarstw domowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł fotowoltaicznych Program „Agroenergia” skierowany…

Czytaj więcej

W dniu 8 września 2019 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Radawcu Doradcy Energetyczni udzielali konsultacji na temat rządowych programów dofinansowujących zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Dotyczyło to następujących programów: Program „Mój prąd” skierowany do gospodarstw domowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł fotowoltaicznych Program „Agroenergia” skierowany…

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, zapraszamy na II etap cyklu spotkań informacyjnych dotyczących programów priorytetowych: „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze” dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą z danego terenu Gmin i Miast województwa lubelskiego. Spotkania informacyjne prowadzone będą przez doradców energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jednocześnie, w przypadku pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z…

Czytaj więcej

Dzisiaj w imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego cykl spotkań informacyjnych w województwie lubelskim dotyczących programów „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Czyste powietrze” zainaugurowali Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w UMWL Janusz Bodziacki i Pełnomocnik ds. programu „Czyste powietrze” w województwie lubelskim Leszek Kowalczyk. Mój prąd – program skierowany do gospodarstw domowych,…

Czytaj więcej

W dniu 1 września 2019 r. Doradcy Energetyczni byli obecni na Dożynkach Powiatu Chełmskiego w Rejowcu. Tam udzielali konsultacji na temat rządowych programów dofinansowujących zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Dotyczyło to następujących programów: „Mój prąd” skierowany do gospodarstw domowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł fotowoltaicznych,…

Czytaj więcej

Zapraszamy na pierwszy cykl spotkań informacyjnych dotyczących programów priorytetowych: „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze” dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą z danego terenu Gmin i Miast województwa lubelskiego. Spotkania informacyjne prowadzone będą przez doradców energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jednocześnie, w przypadku pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z doradcami energetycznymi,…

Czytaj więcej

W dniu 25 sierpnia 2019 r. podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Rykach Doradcy Energetyczni udzielali konsultacji na temat rządowych programów dofinansowujących zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Są to: Program „Mój prąd” skierowany do gospodarstw domowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł fotowoltaicznych oraz Program „Agroenergia” skierowany do…

Czytaj więcej

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji dostępne pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Czytaj więcej

Trwają spotkania warsztatowe dla pracowników jednostek samorządowych z terenu województwa lubelskiego z zagadnień programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Warsztaty prowadzone są przez doradców energetycznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników gmin. Do tej pory spotkania zorganizowano dla powiatów lubelskiego, chełmskiego, zamojskiego, puławskiego, bialskiego, biłgorajskiego oraz hrubieszowskiego. Kolejne spotkania dla pozostałych powiatów…

Czytaj więcej

W dniu 29 kwietnia 2019 r., o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Szkolenie przeprowadzą Doradcy Energetyczni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnego oraz przedsiębiorstw…

Czytaj więcej

Od 3 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dotacje na ograniczenie wpływu urządzeń, zakładów, instalacji na środowisko naturalne w ramach programu „Sokół”. Do rozdysponowania jest ponad 2 miliardy złotych. Mogą być one przeznaczone na innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Dotyczy to obszarów takich jak: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa…

Czytaj więcej

W dniach 13-15 listopada doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego brali udział w Targach „Energetics”, które odbyły się w hali MTL Lublin. Udzielali informacji o Odnawialnych Źródłach Energii, opłacalności instalacji oraz sposobach uzyskania dofinansowania na ich zakup i montaż. Oprócz porad ustnych i rozdawania materiałów informacyjnych pracownicy RBE UMWL demonstrowali praktyczne zastosowanie pompy…

Czytaj więcej