Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014 – 2017” w 2017 roku. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc pod uwagę…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia chorób, takich jak…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania/zmiany Statutów podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego z: organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego; Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób…

Czytaj więcej

W nadchodzących miesiącach będzie można ubiegać się do środki na profilaktykę w zakresie zwalczania nadwagi wśród dzieci, chorób związanych ze stresem czy boreliozy. Środki do pozyskania w konkursach pochodzą z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Planowana lista konkursowa to: Realizacja regionalnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób odstresowych w województwie…

Czytaj więcej

Program został poddany ocenie efektów jego realizacji. Powyższa informacja została zaakceptowana  7 lutego br. przez Zarząd Województwa Lubelskiego, a następnie była przedmiotem obrad Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego.  Programy polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zwłaszcza tzw. społecznych są narzędziem, które w istotny sposób wpływają na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców…

Czytaj więcej