Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”. Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstanie dolegliwości bólowych spowodowane…

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uruchomił dodatkową pracownię tomografii komputerowej i rentgenowskiej, która znajduje się w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych. Pracownia została wyposażona w wysokiej klasy tomograf komputerowy 16-rzędowy oraz aparat RTG o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Zakup aparatu RTG z ramieniem C był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa…

Czytaj więcej

Do sześciu szpitali podlegających pod Samorząd Województwa Lubelskiego trafi 96,862 mln zł z RPO WL na lata 2014-2020. Projekt ma na celu poprawę efektywności działalności podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.  1. Podstawa prawna konsultacji. 1)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn.…

Czytaj więcej

Zapraszamy do konsultacji w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.                                        Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie,…

Czytaj więcej