Ani władze Portu Lotniczego Lublin, ani jego udziałowcy, w tym samorząd województwa lubelskiego, nie muszą zwracać części unijnego dofinansowania na budowę lotniska w Świdniku. Wielomiesięczne negocjacje władz województwa z przedstawicielami Brukseli i Ministra Rozwoju przyniosły pozytywny efekt. Lotnisko nie zostanie obciążone korektą finansową, która zahamowałaby jego rozwój. – Problem był poważny, ale go rozwiązaliśmy –…

Czytaj więcej

W poniedziałek 13 marca, podpisaliśmy umowę z Puławskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach działania 10.1. Ten rodzaj wsparcia to novum, którego nie było w latach 2007-13 w Programie Kapitał Ludzki. Pieniądze otrzymać można na usługi rozwojowe, adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym m.in. analizę potrzeb rozwojowych, szkolenia…

Czytaj więcej

Super Elka wyjaśni jak pozyskać unijne dotacje, będzie informowała o konkursach i tłumaczyła zawiłości unijnych przepisów. Super Elka to bohaterka kampanii informującej o funduszach europejskich, którą realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kampania ruszyła 8 marca.  – Data nie jest przypadkowa – zdradza marszałek Sławomir Sosnowski. – Super Elkę przedstawiliśmy w Dniu Kobiet, to bohaterka, która…

Czytaj więcej

Informujemy, że  Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2017 roku podjął uchwałę nr CLXV/3344/2017 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.…

Czytaj więcej

Prezentujemy  projekty wyłonione do dofinansowania w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Dzięki nim uzyskać można bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił kolejne konkursy na realizację tzw. projektów „miękkich”. Przewidziane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 48 mln zł. Z pieniędzy mogą skorzystać osoby, które nie boją się ryzyka prowadzenia własnej firmy. Powstaną także nowe miejsca w przedszkolach. Pierwszy konkurs dotyczy Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.…

Czytaj więcej