Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 25 lipca 2017 r. zaktualizował Listę wniosków, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w Konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” (III edycja Konkursu). Szczegóły znajdują się na stronie w zakładce: „Sięgnij po fundusze na rewitalizację”.

Czytaj więcej

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmieniony został Regulamin konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji (pkt. 11.2 Regulaminu). Termin realizacji projektów na opracowanie, aktualizację programów rewitalizacji został wydłużony do 30 czerwca 2017 r. Podstawą wydłużenia ww. terminu będzie zaakceptowany przez instytucję skorygowany wniosek o przyznanie dotacji przedłożony przez gminę, w okresie realizacji projektu, tj. do…

Czytaj więcej

Szkoły ogólnokształcące mogą rozpoczynać realizację projektów współfinansowanych przez RPO WL. Jako pierwsi dokumenty podpisali przedstawiciele powiatów opolskiego i lubelskiego. Wartość ich projektów to odpowiednio ponad 755 tys. i 630 tys. zł. – Konkurs ogłosiliśmy w ubiegłym roku – mówi Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – O wsparcie starać się mogły placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne oraz…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) informuje, że termin zgłoszenia udziału w konkursie „Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe” dla polskich szkół z obszaru kwalifikowalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został przedłużony do 9 czerwca, a termin ogłoszenia wyników ich rywalizacji przesunięty na 20 czerwca. Przypominamy, że nagrodą dla najlepszych szkół  jest atrakcyjny, finansowany z Programu PBU2020, pobyt na…

Czytaj więcej

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Konkurs dotyczy tworzenia żłobków i klubów dziecięcych. Łącznie na ten cel przeznaczono 97,5 mln zł. – Chcielibyśmy znacząco zwiększyć liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. –…

Czytaj więcej