19 projektów otrzymało dofinansowanie w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019. Za blisko 840 tysięcy złotych Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe i gminy zorganizują przedsięwzięcia w zakresie promocji i rozwoju rolnictwa oraz terenów wiejskich. Dzięki podpisanym umowom beneficjenci tych środków będą mogli zainicjować nowe przedsięwzięcia oraz kontynuować już te sprawdzone, które zyskały popularność wśród odbiorców. Przykładami…

Czytaj więcej

We wtorek Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą, która zatwierdza zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaproponowane przez nasz region. Decyzja została poprzedzona wielomiesięcznymi negocjacjami z Komisją oraz wytężoną pracą zespołu odpowiedzialnego za zmiany w programie, dlatego można ją uznawać za wielki sukces. Wniosek o zmianę programu został złożony 28 marca za…

Czytaj więcej

Ponad 13 mln złotych – tyle wyniosą łączne nakłady na modernizacje elementów infrastruktury służącej dostawie wody dla mieszkańców 3 gmin z terenu powiatu ryckiego. 53,28% tej sumy sfinansuje Unia Europejska. W Rykach za ponad 8,5 mln zł zostanie rozbudowane i zmodernizowane ujęcia wody i stacji wodociągowej wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy.…

Czytaj więcej

Blisko 4 miliony złotych pochłonie realizacja projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”. W Lublinie 30 maja br. odbyła się konferencja promująca ten projekt. Nabór wniosków grantowych w ramach jego realizacji trwać będzie do 18 czerwca 2018 roku. O dofinansowanie mogą się starać: gminy (samodzielnie lub we współpracy z organizacją pozarządową) z terenu…

Czytaj więcej

Komisja Europejska (29 maja 2018 roku) ogłosiła swoje propozycje kształtu programów unijnych po 2020 r. Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności. Głównymi elementami wniosku Komisji dotyczącego unowocześnienia polityki spójności są poniższe aspekty: 1. Koncentracja…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Termin składania wniosków: od 11.06.2018 r. do 03.07.2018 r. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin składania wniosków:​ od 11.06.2018 r. do 03.07.2018 r. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza wszystkich zainteresowanych planowanym drugim naborem wniosków do wzięcia udziału w serii regionalnych konferencji tematycznych. Celem tych wydarzeń będzie omówienie różnych praktycznych zagadnień związanych z projektami w ramach celu tematycznego „Dziedzictwo”. Przewidywany czas trwania konferencji – od 9:00 do 15:00. Podczas konferencji będą omawiane następujące zagadnienia: 1. Obiekty kultury i dziedzictwa naturalnego…

Czytaj więcej

Bądź jednym z 35 przedsiębiorstw w Polsce, które mogą skorzystać z nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła zarówno osiągnąć zrównoważony rozwój w odpowiedzi na współczesne wyzwania, jak i być bardziej konkurencyjną wobec innych firm działających na rynku. Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają bezpłatne całodniowe szkolenie na temat zarządzania inteligentnymi, zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie…

Czytaj więcej

W dniach 14 – 15 maja w Debreczynie odbyło się spotkanie partnerów projektu SMART_watch Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market development in the area of smart specialization (Interreg Europa Środkowa). Podczas dwudniowego spotkania podsumowano realizację pilotażowej fazy audytów w wybranych instytucjach, w tym lubelskich instytucjach otoczenia biznesu. Trzy…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Oddziałami Programu organizuje serię wydarzeń z okazji 15-lecia współpracy między Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej. Z tej okazji, w każdym regionie Programu zostanie zorganizowany darmowy koncert dla wszystkich chętnych. Koncert w Lublinie odbędzie się 16 czerwca br. Wstęp wolny! Więcej informacji na stronie.

Czytaj więcej

13 kwietnia odbyło się Forum Innowacji – Zdrowa żywność a jakość życia w regionie  w ramach projektu EmpInno – EmpInno: S3 – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (Interreg BSR 2014-2020). W spotkaniu, którego moderatorem był dr inż. Tomasz Czernecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wzięło udział 65 osób. Byli to…

Czytaj więcej