Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 03.09.2018 r. do 19.09.2018 r. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

21 i 22 sierpnia w Brześciu odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów. To wydarzenie, które ma na celu pomoc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Szczegółowa agenda, formularz rejestracyjny, informacje na temat dojazdu z głównych miast dostępne są na stronie. Jednocześnie prosimy o zarejestrowanie się w…

Czytaj więcej

Ruszył drugi nabór wniosków w Programie PL-BY-UA 2014-2020! Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r. Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach: Promocja kultury lokalnej i historii Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem)…

Czytaj więcej

Dziś podpisaliśmy list intencyjny o współpracy samorządów województwa lubelskiego w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dzięki pomyślnie zakończonym negocjacjom z Komisją Europejską, województwo lubelskie uzyskało dodatkowe 93 mln zł na realizację projektów w formule ZIT na terenach miejskich obszarów funkcjonalnych.  ZIT jest instrumentem zaproponowanym przez Komisję Europejską, dzięki któremu partnerstwa miast i gmin z miejskich obszarów…

Czytaj więcej

25-26 lipca br. w Lublinie odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów projektów– wydarzenie, które ma pomóc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Agenda spotkania, formularz rejestracyjny dostępne są na stronie. Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych Wnioskodawców z obszaru kwalifikowalnego Polski, Białorusi i Ukrainy do udziału w…

Czytaj więcej

4 i 5 lipca odbyło się w Badajoz (Hiszpania) pierwsze spotkanie partnerów projektu FIRESPOL, zatwierdzonego do realizacji w ramach Programu Interreg Europa. W trakcie spotkania dyskutowano nad zadaniami partnerów oraz ustalono szczegółowy plan realizacji projektu. Spotkanie obejmowało również dwie wizyty studyjne, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem elektrowni termosolarnej – Alvarado oraz elektrowni…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Katarzynę Włodarczyk-Tomczyk na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Rzecznik, poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami, jak i innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych, odpowiedzialny jest za monitorowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom propozycji usprawnień w realizacji RPO. – Powołanie rzecznika funduszy europejskich ułatwiło…

Czytaj więcej

Tym razem Partnerzy projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa) spotkali się w regionie Burgenland (Austria). Od 6 do 8 czerwca trwało trzecie spotkanie połączono z wizytą studyjną. Podczas spotkania przedstawiciele urzędu zapoznali się z pierwszymi rezultatami działania dotyczącego „analizy inwestycji w transformację przemysłową niskoemisyjną” oraz wstępnymi wytycznymi mającymi na celu opracowanie „Planu FIRECE”, który ma na…

Czytaj więcej

W dniu 29 maja 2018 r. w Monachium odbyło się siódme międzyregionalne spotkanie partnerów projektu BRIDGES. Głównym tematem spotkania było omówienie studiów wykonalności, które zostały już opracowane, bądź są w trakcie opracowywania przez regiony partnerskie, uczestniczące w projekcie. Przedstawiciele każdego z regionów w swoich  prezentacjach przedstawili główne założenia studiów wykonalności oraz w jaki sposób wyniki…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie wraz z przedstawicielem Parku Naukowo-Technologicznego wzięło udział w 8 spotkaniu partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020) w Kownie (Litwa). Poznaliśmy kolejne dobre praktyki z zakresu wspierania przedsiębiorczości, transferu wiedzy oraz innowacji.  Pierwszego dnia zostały przedstawione dotychczasowe sposoby i narzędzia pozyskiwania i przedstawiania informacji dotyczących wdrażania RIS3 w regionach partnerskich. Ponad to Zostały przedstawione 3…

Czytaj więcej

W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ELSIE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Klastra Lubelska Medycyna, sektora prywatnego,  Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Efektem spotkania było wybranie 3 dobrych praktyk, które są najbardziej adekwatne do potrzeb  regionu i w największym stopniu mogłyby się przyczynić…

Czytaj więcej

19 projektów otrzymało dofinansowanie w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019. Za blisko 840 tysięcy złotych Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe i gminy zorganizują przedsięwzięcia w zakresie promocji i rozwoju rolnictwa oraz terenów wiejskich. Dzięki podpisanym umowom beneficjenci tych środków będą mogli zainicjować nowe przedsięwzięcia oraz kontynuować już te sprawdzone, które zyskały popularność wśród odbiorców. Przykładami…

Czytaj więcej