Ani władze Portu Lotniczego Lublin, ani jego udziałowcy, w tym samorząd województwa lubelskiego, nie muszą zwracać części unijnego dofinansowania na budowę lotniska w Świdniku. Wielomiesięczne negocjacje władz województwa z przedstawicielami Brukseli i Ministra Rozwoju przyniosły pozytywny efekt. Lotnisko nie zostanie obciążone korektą finansową, która zahamowałaby jego rozwój. – Problem był poważny, ale go rozwiązaliśmy –…

Czytaj więcej

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmieniony został Regulamin konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji (pkt. 11.2 Regulaminu). Termin realizacji projektów na opracowanie, aktualizację programów rewitalizacji został wydłużony do 30 czerwca 2017 r. Podstawą wydłużenia ww. terminu będzie zaakceptowany przez instytucję skorygowany wniosek o przyznanie dotacji przedłożony przez gminę, w okresie realizacji projektu, tj. do…

Czytaj więcej

Szkoły ogólnokształcące mogą rozpoczynać realizację projektów współfinansowanych przez RPO WL. Jako pierwsi dokumenty podpisali przedstawiciele powiatów opolskiego i lubelskiego. Wartość ich projektów to odpowiednio ponad 755 tys. i 630 tys. zł. – Konkurs ogłosiliśmy w ubiegłym roku – mówi Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – O wsparcie starać się mogły placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne oraz…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) informuje, że termin zgłoszenia udziału w konkursie „Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe” dla polskich szkół z obszaru kwalifikowalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został przedłużony do 9 czerwca, a termin ogłoszenia wyników ich rywalizacji przesunięty na 20 czerwca. Przypominamy, że nagrodą dla najlepszych szkół  jest atrakcyjny, finansowany z Programu PBU2020, pobyt na…

Czytaj więcej

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Konkurs dotyczy tworzenia żłobków i klubów dziecięcych. Łącznie na ten cel przeznaczono 97,5 mln zł. – Chcielibyśmy znacząco zwiększyć liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. –…

Czytaj więcej

Rozstrzygnięto najbardziej oczekiwany konkurs dla przedsiębiorstw na działania inwestycyjne. Do 193 lubelskich firm trafi ponad 244 mln zł! 26 kwietnia odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach działania 3.7 z RPO WL 2014-2020. Konkurs na działanie 3.7 cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród lubelskich firm. Łącznie wpłynęło aż 465 wniosków, z których 193 otrzyma dofinansowanie. Beneficjentami…

Czytaj więcej