145 tysięcy dla artystycznych stypendystów

W miniony poniedziałek w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia artystyczne przyznawane są corocznie przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Łączna wartość stypendiów to prawie 145 tysięcy złotych!

Już po raz piętnasty Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W tym roku nagrodami o łącznej wartości prawie 145 tysięcy złotych wyróżniono 142 osoby. Najwięcej nagród, aż 71 trafiło do muzyków. Pozostali stypendyści reprezentują następujące dziedziny: plastyka (41), fotografia (15), teatr (11), film i literatura (po 2).

W imieniu własnym, marszałka Sławomira Sosnowskiego i całego Zarządu Województwa Lubelskiego, chciałem pogratulować wam drogie dzieci, młodzieży, i mamy kilku starszych stypendystów, talentu. Życzę, byście ten talent rozbudzali, rozbudowywali i byście czerpali z tego, co jest dzisiaj jest pasją waszego życia i dodatkowym zajęciem. By to było zawsze coś co was przyciąga, co daje wam wielką radość, z czego potraficie się cieszyć, czym potraficie się dzielić – mówił podczas uroczystego wręczenie dyplomów stypendialnych w sali widowiskowej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego. – Pamiętajcie! Kultura jest dzisiaj wielką wartością. Ludzie, którzy uczestniczą w życiu kulturalnym z jednej strony mają dużą pokorę do życia, z drugiej dystans do otaczającej rzeczywistości. Bardziej rozumieją kulturę innych, potrafią być bardziej tolerancyjni – dodał wicemarszałek Grabczuk.

Zarząd Województwa przyznając stypendia chce w godny sposób nagrodzić doskonałych ambasadorów naszego regionu oraz poprzez wsparcie finansowe umożliwić osobom uzdolnionym doskonalenie swoich umiejętności. Wspomaganie rozwijania uzdolnień jest formą mobilizującą twórców do nieustawania w ciągłym doskonaleniu się, w podejmowaniu wysiłku dochodzenia do perfekcji. Władze województwa dostrzegają potrzebę wspomagania rozwoju zwłaszcza młodych talentów, na których ma opierać swoją przyszłość lubelska kultura.

Imienna lista stypendystów dostępna tutaj.

galeriaGALERIA